Nieuwsberichten

Resultaat 31 - 40 (van 133)

 • Update Leermiddelengids informatievaardigheden

  18 april 2017

  In opdracht van de KB heeft NextValue Research de Leermiddelengids informatievaardigheden voor het basisonderwijs geüpdatet. Nieuw is dat de beschrijvingen van de leermiddelen aansluiten bij de indeling die SLO hanteert. In deze update van de Leermiddelengids zijn drie leermiddelen toegevoegd en de reeds opgenomen leermiddelen zijn waar nodig aangepast.

  Bekijk details van Update Leermiddelengids informatievaardigheden

 • Jeugdkrakercompetitie van start

  18 april 2017

  Op 12 mei 2017 start de Nationale Jeugdkrakercompetitie. Medewerkers van de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en leerlingen van groep 7 en 8 in heel Nederland, en zelfs België, gaan in teams de uitdaging aan om online antwoorden te vinden en strijden om de hoofdprijs van 300 euro.

  Bekijk details van Jeugdkrakercompetitie van start

 • Aanpak VakantieBieb jeugd 2017

  14 april 2017

  Nog even en dan is het zomervakantie en kan de jeugd weer volop lezen in de VakantieBieb-app. De promotiecampagne richting basisonderwijs is 12 april gestart. Nieuw dit jaar is de interactieve ‘Klassenchallenge’ met een bekende kinderboekenauteur. De speciale actiesite www.vakantiebieb.nl met alle informatie over deze campagne staat vanaf 19 april online.

  Bekijk details van Aanpak VakantieBieb jeugd 2017

 • Vakantielezen 2017

  14 april 2017

  Ook dit jaar gaan we aan de slag met het project Vakantielezen, dit keer voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 4 en 5 gaan. Honderd scholen die liggen in krimpregio’s of participatie-gebieden en die wellicht eerder hebben meegedaan aan Lezen is leuk en Vooruit met voorlezen kunnen zich via hun bibliotheek aanmelden. De deelnemers aan Vakantielezen krijgen een aantrekkelijk Vakantieleestasje en er wordt voor hen op school een feestelijke bijeenkomst met hun ouders georganiseerd.

  Bekijk details van Vakantielezen 2017

 • Vooraankondiging opleidingen najaar 2017

  14 april 2017

  In het najaar van 2017 bieden we weer een uitgebreid aanbod om je als leesconsulent, onderwijsspecialist of adviseur educatie te professionaliseren. Alle opleidingen vinden plaats in Utrecht, met uitzondering van zeven regionale masterclasses ouderpartnerschap. Hieronder staat een overzicht van de opleidingen die je dit najaar kunt verwachten.

  Bekijk details van Vooraankondiging opleidingen najaar 2017

 • Monitordag 2017

  14 april 2017

  Op donderdag 9 maart vond voor de zesde keer de landelijke Monitordag de Bibliotheek op school basisonderwijs plaats. Ruim 80 monitorcoördinatoren en leesconsulenten van bibliotheken en de monitorcoördinatoren van de POI’s kwamen hiervoor naar het Utrechts Centrum voor de Kunsten aan het Domplein in Utrecht. De resultaten van de Monitor 2016/2017 waren eerder die week beschikbaar gekomen. Een uitgelezen moment om met elkaar die resultaten en de Monitor zelf te bespreken.

  Bekijk details van Monitordag 2017

 • Resultaten monitormeting 2016

  14 april 2017

  De online rapportages van de monitormeting zijn vanaf maart jl. beschikbaar, zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Opnieuw hebben weer meer leerlingen, leerkrachten, docenten en lees-mediaconsulenten aan de monitor meegedaan. Bijna 143.000 leerlingen in het primair onderwijs van 1.605 scholen en meer dan 10.000 vmbo-leerlingen van 64 scholen vulden de monitor in. De monitor is hiermee na de Cito de grootste databank over het onderwijs.

  Bekijk details van Resultaten monitormeting 2016

 • Functieprofielen lees-mediaconsulent en adviseur educatie vo

  7 april 2017

  In de toolkit zijn nu uitgewerkte profielen beschikbaar voor twee functies die onmisbaar zijn wanneer je een start wil maken met de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs. Het betreft de lees-mediaconsulent hbo en adviseur educatie hbo.

  Bekijk details van Functieprofielen lees-mediaconsulent en adviseur educatie vo

 • Stappenplan personele invulling de Bibliotheek op school vo

  7 april 2017

  Voor de bouwsteen Expertise is nu een stappenplan ontwikkeld als handreiking voor managers en hrm-medewerkers bij personele en organisatorische vraagstukken binnen de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs.

  Bekijk details van Stappenplan personele invulling de Bibliotheek op school vo

 • Nieuwe website Lees je beter helpt kinderen en verzorgers

  13 maart 2017

  Deze week is Lees je beter gelanceerd, een online zoekregister voor iedereen die zich middels kinder- en jeugdboeken beter wil kunnen inleven in een kind dat ziek is. De website is een idee van auteur en illustrator Ted van Lieshout en kinderneuroloog Irina Snoeck, die hopen dat het initiatief ertoe zal bijdragen dat zieke kinderen zich (een beetje) beter gaan voelen.

  Bekijk details van Nieuwe website Lees je beter helpt kinderen en verzorgers