Nieuwsberichten

Resultaat 61 - 70 (van 167)

 • Motivatie is thema nieuwste BIEB magazine

  5 mei 2017

  Begin september verschijnt de zesde editie van BIEB magazine, dit keer met als thema ‘motivatie’. BIEB magazine is een uitgave van Rijnbrink en is hèt magazine van de Bibliotheek voor ouders en verzorgers. Het moedigt aan om op een positieve manier thuis meer aandacht te besteden aan zaken als voorlezen, taal en mediawijsheid. Een mooi magazine dus om ouders via o.a. de scholen en tijdens leescampagnes te informeren en inspireren.

  Bekijk details van Motivatie is thema nieuwste BIEB magazine

 • Nederland Leest Junior over Robotica

  4 mei 2017

  Sinds vorig jaar heeft de campagne Nederland Leest ook een junior-editie. Want kinderen willen natuurlijk ook meepraten over thema’s van de toekomst. Dit jaar is gekozen voor een thema dat zeker met de toekomst heeft te maken, namelijk robotica. Het boek dat in de junior-editie centraal staat is Cyberboy van Tanja de Jonge; een spannend boek voor bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

  Bekijk details van Nederland Leest Junior over Robotica

 • Paboconferentie laaggeletterdheid en leesbevordering

  2 mei 2017

  Hoe kunnen pabo’s effectief bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier? Die vraag stond centraal tijdens de paboconferentie in Deventer op 24 maart 2017. Prof. dr. Maurice de Greef gaf een lezing over het maatschappelijke probleem dat laaggeletterdheid met zich meebrengt. Dr. Hanneke Wentink sloot daarop aan en sprak over de rol van leesbevordering. Nieuwsgierig naar hun presentatie?

  Bekijk details van Paboconferentie laaggeletterdheid en leesbevordering

 • Privacy en de school-bibliotheeksystemen

  18 april 2017

  Met de gewijzigde bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is de vraag naar het goed regelen van de privacy toegenomen. Als antwoord hierop zijn twee overeenkomsten toegevoegd aan de set overeenkomsten in de besloten toolkit: een Bewerkersovereenkomst en een Subbewerkersovereenkomst rondom de schoolbibliotheek-systemen. Ook is een toelichting beschikbaar, omdat het goed regelen van de privacy van bibliotheek tot bibliotheek kan verschillen. Tenslotte zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden...

  Bekijk details van Privacy en de school-bibliotheeksystemen

 • Update Leermiddelengids informatievaardigheden

  18 april 2017

  In opdracht van de KB heeft NextValue Research de Leermiddelengids informatievaardigheden voor het basisonderwijs geüpdatet. Nieuw is dat de beschrijvingen van de leermiddelen aansluiten bij de indeling die SLO hanteert. In deze update van de Leermiddelengids zijn drie leermiddelen toegevoegd en de reeds opgenomen leermiddelen zijn waar nodig aangepast.

  Bekijk details van Update Leermiddelengids informatievaardigheden

 • Jeugdkrakercompetitie van start

  18 april 2017

  Op 12 mei 2017 start de Nationale Jeugdkrakercompetitie. Medewerkers van de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en leerlingen van groep 7 en 8 in heel Nederland, en zelfs België, gaan in teams de uitdaging aan om online antwoorden te vinden en strijden om de hoofdprijs van 300 euro.

  Bekijk details van Jeugdkrakercompetitie van start

 • Aanpak VakantieBieb jeugd 2017

  14 april 2017

  Nog even en dan is het zomervakantie en kan de jeugd weer volop lezen in de VakantieBieb-app. De promotiecampagne richting basisonderwijs is 12 april gestart. Nieuw dit jaar is de interactieve ‘Klassenchallenge’ met een bekende kinderboekenauteur. De speciale actiesite www.vakantiebieb.nl met alle informatie over deze campagne staat vanaf 19 april online.

  Bekijk details van Aanpak VakantieBieb jeugd 2017

 • Vakantielezen 2017

  14 april 2017

  Ook dit jaar gaan we aan de slag met het project Vakantielezen, dit keer voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 4 en 5 gaan. Honderd scholen die liggen in krimpregio’s of participatie-gebieden en die wellicht eerder hebben meegedaan aan Lezen is leuk en Vooruit met voorlezen kunnen zich via hun bibliotheek aanmelden. De deelnemers aan Vakantielezen krijgen een aantrekkelijk Vakantieleestasje en er wordt voor hen op school een feestelijke bijeenkomst met hun ouders georganiseerd.

  Bekijk details van Vakantielezen 2017

 • Vooraankondiging opleidingen najaar 2017

  14 april 2017

  In het najaar van 2017 bieden we weer een uitgebreid aanbod om je als leesconsulent, onderwijsspecialist of adviseur educatie te professionaliseren. Alle opleidingen vinden plaats in Utrecht, met uitzondering van zeven regionale masterclasses ouderpartnerschap. Hieronder staat een overzicht van de opleidingen die je dit najaar kunt verwachten.

  Bekijk details van Vooraankondiging opleidingen najaar 2017

 • Monitordag 2017

  14 april 2017

  Op donderdag 9 maart vond voor de zesde keer de landelijke Monitordag de Bibliotheek op school basisonderwijs plaats. Ruim 80 monitorcoördinatoren en leesconsulenten van bibliotheken en de monitorcoördinatoren van de POI’s kwamen hiervoor naar het Utrechts Centrum voor de Kunsten aan het Domplein in Utrecht. De resultaten van de Monitor 2016/2017 waren eerder die week beschikbaar gekomen. Een uitgelezen moment om met elkaar die resultaten en de Monitor zelf te bespreken.

  Bekijk details van Monitordag 2017