Herziening Monitor de Bibliotheek op school PO

Gepubliceerd op: 11 juli 2017 13:40

Dinsdag 26 juni heeft Kunst van Lezen samen met de klankbordgroep en de monitordeskundige Kees Broekhof om tafel gezeten en is besproken hoe alle genoemde verbeterpunten vanuit de Monitordag omgezet kunnen worden in concrete acties. Het aantal vragen, de formulering van vragen, het tijdpad, de doelgroep… alles is voorbijgekomen. Hieronder lees je hoe de herziening van de monitor gestalte krijgt.

Eerste stappen gezet

We hebben tijdens bovengenoemde sessie naar de huidige Monitorvragenlijsten gekeken, naar de vragenlijsten van Rotterdam en Rivierenland, naar de opmerkingen die via de helpdesk zijn binnengekomen en naar de opmerkingen die we tijdens de Monitordag in maart hebben verzameld. We hebben de lijsten voor leesconsulenten, leerkrachten en leerlingen vraag voor vraag doorgelopen en gekeken of de vraag moest blijven en zo ja, of die vraag anders geformuleerd moest worden. Ook hebben we gekeken of sommige vragen visuele ondersteuning kunnen krijgen.

Op veler verzoek hebben we besloten dat vanaf volgend schooljaar de leerlingen uit groep 4 de lijst niet meer hoeven in te vullen. En we hebben besloten om de openstelling van de monitor naar achteren te verschuiven (vanaf december) en in te korten (tot februari). Dan hebben scholen langer de tijd om met de doelstellingen van het jaar ervoor aan de slag te gaan en hebben bibliotheken evenveel tijd om de analysegesprekken in te plannen. Verder onderzoeken we serieus of we een aparte vragenlijst kunnen ontwikkelen voor het speciaal basisonderwijs.

Hoe zien de vervolgstappen eruit?

We hebben al onze wensen voor aanpassingen op een rijtje gezet. Onderzoeksbureau Desan stelt op basis daarvan een offerte op. We streven ernaar om zoveel mogelijk van de gewenste aanpassingen deze zomer te laten uitvoeren door Desan. In september zullen we ook de handleiding voor de Monitor de Bibliotheek op school onder handen nemen en de doorgevoerde aanpassingen erin verwerken. Zodra de nieuwe versie van de handleiding gereed is, komt deze uiteraard in de toolkit.

Alle opmerkingen die tijdens de Monitordag verzameld zijn, hebben we beantwoord. De antwoorden lees je in de bijlage Feedback op de Monitor – de antwoorden.

Deel de goede voorbeelden

Een van de problemen waar gebruikers van de monitor tegenaan lopen, is het invoeren van de uitleencijfers per groep. Weet jij een werkbare manier om die uitleencijfers boven tafel te krijgen? Deel je goede voorbeeld dan vooral in de Bieb2Bieb-groep.

BiblioConsult

In de nieuwsbrief van adviesbureau BiblioConsult stond onlangs een bericht over Monitor 2.0. Dit wekte de indruk dat het om een nieuwe Monitor de Bibliotheek op school ging, terwijl het alleen hun eigen nieuwe vragenlijst betreft. We hebben hierover contact met hen gehad. BiblioConsult heeft een rectificatie geplaatst.

Voor meer informatie over de monitor mail je naar:
Inger Bos, projectleider de Bibliotheek op school, Stichting Lezen: ibos@lezen.nl
Nicolien de Pater, contactpersoon Monitor i.o.v. Kunst van Lezen: Monitor@debibliotheekopschool.nl