Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

Gepubliceerd op: 4 september 2017 14:23

Nu de Bibliotheek op school in het basisonderwijs breed ingevoerd is, kunnen de opleidingen voor leerkrachten (de pabo’s) natuurlijk niet achterblijven. Toekomstige leerkrachten moeten goed geïnformeerd zijn over de samenwerking tussen school en Bibliotheek en er tijdens studie en stage concreet mee te maken krijgen. De onderdelen jeugdliteratuur en leesbevordering maakten uiteraard altijd al deel uit van de pabo-curricula, maar specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school bleef over het algemeen beperkt. Daar komt vanaf dit studiejaar verandering in.

Vier startlocaties

Op vier locaties gaan pabo’s in een pilot nauw samenwerken met de Bibliotheek. Er zijn programma’s opgesteld en plannen gesmeed die zijn toegesneden op de behoeften van de verschillende pabo’s. Elke pilot zal zijn eigen accenten krijgen. Ook zal er in overleg met pabo’s en bibliotheken door onderwijsadviesbureau Sardes een speciale pabo-monitor worden ontwikkeld.
 
De volgende pabo’s en bibliotheken zijn betrokken:

  • Hogeschool Inholland locatie Alkmaar – Bibliotheek Kennemerwaard
  • Hogeschool Thomas More – Bibliotheek Rotterdam
  • Saxion, locatie Enschede – Rijnbrink
  • Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden – Bibliotheek Leeuwarden/ Bibliotheekservice Fryslân

Informatiepakketten voor alle pabo's

Daarnaast ontvangen alle pabo’s in Nederland in het najaar informatiepakketten over lezen in het algemeen en over de Bibliotheek op school in het bijzonder. Dit pakket zal onder andere relevante uitgaven bevatten van de Stichting Lezen-serie Kwestie van Lezen en een herziene uitgave van Meer lezen, beter in taal. Verder komt er voor de studenten een filmpje beschikbaar waarin de bouwstenen van de Bibliotheek op school worden toegelicht en Kees Broekhof (Sardes) uitleg geeft over het belang van lezen en leesbevordering.

Voor meer informatie over de Bibliotheek op school voor pabo’s kun je terecht bij Stieneke Eising (eising@kunstvanlezen.nl) of Peter van Duijvenboden (pvanduijvenboden@lezen.nl).