Onderwijslandschap VO

Achtergronden over de organisatie van het vo en specifiek het vmbo. Tevens aandacht voor actuele ontwikkelingen en problemen die spelen op het gebied van taalonderwijs binnen het vmbo en voor de verschillende methodische en didactische aanpakken die binnen het vmbo gangbaar zijn.

Praktische informatie


Startdatum: 8 november 2017
Opleidingsduur: 2 dagen
Opleidingsinstituut: Avans+ Hogescholen - docent Dennis Warnier
Locatie: Volksuniversiteit Utrecht
Kosten: € 650,-

Aanmelddeadline: 30 september 2017

Naar informatie en aanmeldformulier