Activiteiten

Het belang van lezen

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal! Daarom heeft de aanpak de Bibliotheek op school tot doel om het lezen op school en in de vrije tijd te stimuleren. Want wie dagelijks 15 minuten leest kan z’n woordenschat uitbreiden met 1.000 nieuwe woorden per jaar. Daarnaast leidt beter kunnen lezen vanzelf tot meer plezier in lezen. En wie beter kan lezen kan zich beter ontplooien en zich beter redden in de maatschappij. Alle reden dus om kinderen en jongeren te blijven inspireren en motiveren om te lezen.

 

Lezen

Er is een boek voor ieder kind! Daarom zijn de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator van de school onmisbaar. Samen met die collectie zorgen zij voor dagelijkse werkvormen rondom vrij lezen, voorlezen en praten over boeken, bij voorkeur aansluitend bij landelijke leescampagnes.

Naar campagnes en activiteiten

Mediawijsheid

De leesmediaconsulent of mediacoach van de bibliotheek zorgt ervoor dat de school met actuele en kwalitatieve activiteiten en campagnes in aanraking komt.

Naar campagnes en activiteiten

Mediawijsheid en informatievaardigheden

Binnen het brede thema van mediawijsheid ligt de focus op korte termijn op informatievaardigheden. Dit met als doel om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen. Zo ligt informatievaardigheden dicht tegen leesbevordering aan, want wie niet goed kan lezen is niet in staat om informatie te zoeken, te vinden en te beoordelen. Binnen de Bibliotheek op school is dus bewust gekozen voor een kwalitatieve ondersteuning. Waarbij er veel aandacht is voor de rol en deskundigheid van lees(media)consulenten en mediacoaches, leerkrachten en ouders en er is ruimte voor het opnemen van eigen producten van de bibliotheek.