Activiteiten mediawijsheid

Binnen de samenwerking past ook het mediawijs maken van leerlingen. De focus ligt daarbij op informatie-vaardigheden. De uitbreiding van het leesplan met een mediaplan geeft daarnaast handvatten om in een doorgaande lijn beleid te voeren op de voor de school belangrijke thema’s van mediawijsheid.

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het offline en online zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie. De toolkit voor basisonderwijs biedt een Stappenplan informatievaardigheden om de doorgaande lijn in de bovenbouw goed te implementeren.

Bij mediawijsheid gaat om het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Voor verdere verdieping op dit thema kun je terecht op Mediawijzer, Kennisnet en Mijn kind online.

De Leermiddelengids helpt bij het zoeken naar losse activiteiten of activiteiten in een doorgaande lijn ter behoeve van het mediaplan.