Landelijke leescampagnes

Binnen de samenwerking bepalen school en bibliotheek samen hoe leesbevordering structureel wordt ingebed in het lesprogramma. Belangrijk hierbij is aandacht voor het dagelijks (vrij) lezen, voorlezen en praten over boeken.

In het jaarlijkse activiteitenplan – als onderdeel van het leesplan – wordt vastgelegd welke activiteiten worden ingezet om de geformuleerde doelen te halen. Een belangrijk advies is om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij onderstaande landelijke leescampagnes.

 

Naar de toolkit voor actuele documenten