Resultaten monitormeting Informatievaardigheden 2018/2019

Het onderdeel Informatievaardigheden van de Monitor de Bibliotheek op school is dit jaar door minder leerlingen in het primair onderwijs, maar door meer leerlingen in het voortgezet onderwijs ingevuld. De resultaten laten zien dat de aandacht voor informatievaardigheden op het vmbo toeneemt. In het basisonderwijs is er meer aandacht voor deze vaardigheden bij een expliciete leerlijn. Verder zeggen jongens vaker zonder hulp informatie te kunnen vinden. Meisjes gebruiken meer bronnen en geven informatie vaker in eigen woorden weer.

Cijfers en conclusies monitorresultaten basisonderwijs en vmbo

De Monitor de Bibliotheek op school is zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren in volume gegroeid, al is de groei in het voortgezet onderwijs inmiddels gestagneerd. Deelname aan het onderdeel Informatievaardigheden is in het basisonderwijs teruggelopen, maar in het vmbo gegroeid. In 2018/2019 deden in het basisonderwijs 73.226 leerlingen, 4.569 leerkrachten en 997 leesconsulenten mee aan het onderdeel Informatievaardigheden. In het voortgezet onderwijs waren dat 10.622 leerlingen, 686 leerkrachten en 40 leesconsulenten.

Uit de analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

  • Aandacht voor informatievaardigheden neemt op basisscholen niet toe, op het vmbo wel.
  • Oudere leerlingen zoeken informatie (nog) vaker op internet.
  • Jongens zeggen informatie vaker zonder hulp te kunnen vinden, meisjes gebruiken meer bronnen en geven informatie vaker in eigen woorden weer.
  • Meer aandacht voor vaardigheden bij expliciete leerlijn op basisschool.
  • In het vmbo komt vooral een verband naar voren tussen activiteiten van mediathecarissen met leerlingen en de manier waarop de leerlingen informatie zoeken en verwerken.

Meetinstrument informatievaardigheden op school

Met de Monitor de Bibliotheek op school breng je de opbrengst van de samenwerking tussen school en jouw bibliotheek in kaart. Sinds 2015 zijn er in de Monitor ook vragen opgenomen over Informatievaardigheden. Het gaat hierbij om basisonderwijs en vmbo. Je ontvangt jaarlijks in het voorjaar een rapportage op basis waarvan je samen met school de doelen voor informatievaardigheden stelt voor het komende jaar. Desan stelt jaarlijks een landelijke analyse van de resultaten op over de meting Informatievaardigheden.

De volledige rapportage over Informatievaardigheden vind je in de toolkit Monitor onder Beleid, evenals de rapportages leesbevordering. Eventuele vragen mail je naar monitor@debibliotheekopschool.nl.