Resultaten voortgezet onderwijs

De respons op de monitor in het voortgezet onderwijs is inmiddels zo groot dat er nu op landelijk niveau analyses worden gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen gemeten tussen de leerjaren en lijkt er verband te zijn tussen het beleid van de scholen en de activiteiten van de docenten en leerlingen.

Sinds 2014 voert Kunst van Lezen de Monitor de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs uit.

Namen in 2014 nog maar 16 scholen deel aan deze monitor, in 2015 deden er al 42 scholen mee. Door dit grotere volume kunnen nu op landelijk niveau bepaalde analyses worden gedaan. Die analyses zijn te vinden in het rapport Landelijke analyse Monitor de Bibliotheek op school voorgezet onderwijs 2016 dat door DESAN Research Solutions is uitgevoerd.

Deze landelijke analyse levert drie belangrijkste conclusies op:

  • De Monitor de Bibliotheek op school vo is sterk gegroeid.
  • Jongere leerlingen en meisjes vinden lezen leuker.
  • Er is een duidelijke verbanden tussen het beleid van de school en activiteiten van docenten.