Nieuwsberichten

Resultaat 101 - 110 (van 241)

 • Training implementatie Scoor een Boek!

  3 april 2018

  Het landelijke projectteam wil de deelname aan Scoor een Boek! verder uitbreiden en organiseert daarvoor een training. Ben je een toekomstige projectleider die Scoor een Boek! gaat implementeren binnen jouw werkgebied? En werk je minimaal op beleidsmatig HBO niveau in een bibliotheek of POI? Dan ben je van harte welkom op dinsdagmiddag 15 mei in Utrecht.

  Bekijk details van Training implementatie Scoor een Boek!

 • Verrijkte en nieuwe rekenmodellen

  3 april 2018

  Voor de Bibliotheek op school PO zijn de bestaande rekenmodellen voor nieuwe scholen verrijkt. Daarnaast is een nieuw rekenmodel ontwikkeld voor de borging van een bestaande samenwerking in een nieuwe periode. Aan een rekenmodel voor borging ontstond behoefte, omdat veel Bibliotheek op school bibliotheken al enkele jaren draaien en zij nu met scholen spreken over een nieuwe periode voor het continueren en borgen van de samenwerking.

  Bekijk details van Verrijkte en nieuwe rekenmodellen

 • Leuke en inspirerende Monitordag 2018

  3 april 2018

  Op dinsdag 6 maart 2018 vond de landelijke Monitordag BoekStart & de Bibliotheek op school plaats. Een uitstekend moment, want de monitorresultaten basisonderwijs van de meting 2017 zijn net bekend en de meting voor de Monitor BoekStart in de kinderopvang start binnenkort. Kinderopvang en basisscholen groeien steeds dichter naar elkaar toe.

  Bekijk details van Leuke en inspirerende Monitordag 2018

 • Mediaplan Digitale Geletterdheid VO

  29 maart 2018

  In de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs komt steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid. Maar hoe zorg je ervoor dat er in het curriculum structurele aandacht voor is? Een structurele aanpak betekent het uitstippelen van een goede route waarbij alle losse schakels met elkaar verbonden worden. Een mediaplan is daarbij een goed handvat omdat het doelen koppelt aan activiteiten en werkvormen.

  Bekijk details van Mediaplan Digitale Geletterdheid VO

 • Ouders & Onderwijs voor alle ouders met schoolgaande kinderen

  28 maart 2018

  Komen ouders bij jou met vragen over school? Bijvoorbeeld: Welke school kies ik voor mijn kind? Wat als ik het niet eens ben met het schooladvies? Verwijs hen dan naar Ouders & Onderwijs. Deze organisatie - door het ministerie van OCW gefinancierd – is dé vraagbaak voor ouders met schoolgaande kinderen.

  Bekijk details van Ouders & Onderwijs voor alle ouders met schoolgaande kinderen

 • Nederland Leest Junior: een voortreffelijk kindermenu voor op school

  2 maart 2018

  Volgens het gezegde zijn we wat we eten. Zou het kloppen? Voor gewoon voedsel kunnen we daar onze vraagtekens bij zetten. Maar voor léésvoer geldt het zeker. Want het meeste van onze maaltijden zijn we na een paar dagen weer kwijt. Daarentegen blijven de verhalen, personages en inzichten uit boeken ons altijd bij. Kortom: we zijn wat we lezen. Daarom koos de CPNB-campagne Nederland Leest dit jaar voor het thema Voeding!

  Bekijk details van Nederland Leest Junior: een voortreffelijk kindermenu voor op school

 • Uitkomsten peiling Engelstalige boeken

  1 maart 2018

  Afgelopen najaar hebben we een korte enquête uitgezet om de vraag naar Engelstalig aanbod goed in beeld te krijgen. Er hebben 34 personen gehoor gegeven aan onze oproep. Bijna 80% van de respondenten heeft weleens de vraag gekregen naar een (aanvullende) Engelse collectie. En bijna twee derde van de respondenten werkt samen met scholen met Engelstalige boeken in de schoolbibliotheek. We hebben ook geïnventariseerd hoe we vanuit de Bibliotheek op school ondersteuning kunnen bieden op het gebied van...

  Bekijk details van Uitkomsten peiling Engelstalige boeken

 • Leesbevordering op het vmbo

  1 maart 2018

  Hoewel veel vmbo-docenten Nederlands drempels en knelpunten ervaren in het leesbevorderingsonderwijs, vindt de overgrote meerderheid (90%) van de docenten het (zeer) belangrijk om lezen te stimuleren. Bijna al deze docenten (99%) besteden tijdens hun lessen aandacht aan leesbevordering. Er is echter winst te behalen door leesbevordering op het vmbo meer structureel te maken en door regelmatige samenwerking met de Bibliotheek

  Bekijk details van Leesbevordering op het vmbo

 • Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

  20 februari 2018

  De leerdoelenmatrix is een hulpmiddelen om gedegen gesprekken op school te voeren. De toolkit is nu aangevuld met nieuwe leerdoelenmatrixen; een aangepaste versie voor PO en een nieuwe matrix voor het VO.

  Bekijk details van Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

 • De Bibliotheek op school steeds professioneler

  6 februari 2018

  De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Zo hebben steeds meer scholen een leesplan opgesteld en zijn leesconsulenten steeds vaker hbo-geschoold.

  Bekijk details van De Bibliotheek op school steeds professioneler