Nieuwsberichten

Resultaat 141 - 150 (van 247)

 • Training Werken met de Monitor VO

  6 september 2017

  Donderdag 12 oktober start in Utrecht de training Werken met de Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Ben je lees-mediaconsulent of adviseur voortgezet onderwijs die voor het eerst gaat werken met de Monitor? Dan is deze landelijke training interessant voor je. Hierin krijg je niet alleen een goed beeld van de werkwijze, effecten en mogelijkheden van de Monitor, maar ook een heldere rolverdeling en handvatten om de Monitor op scholen te introduceren.

  Bekijk details van Training Werken met de Monitor VO

 • Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

  4 september 2017

  Nu de Bibliotheek op school in het basisonderwijs breed ingevoerd is, kunnen de opleidingen voor leerkrachten (de pabo’s) natuurlijk niet achterblijven. Toekomstige leerkrachten moeten goed geïnformeerd zijn over de samenwerking tussen school en Bibliotheek en er tijdens studie en stage concreet mee te maken krijgen. De onderdelen jeugdliteratuur en leesbevordering maakten uiteraard altijd al deel uit van de pabo-curricula, maar specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school bleef over het algemeen...

  Bekijk details van Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

 • Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen

  3 augustus 2017

  Kwestie van lezen is een serie folders van Stichting Lezen met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch medewerkers. In deze serie zijn twee nieuwe delen verschenen: een gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs en de andere op basisschoolleerlingen.

  Bekijk details van Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen

 • Herziening Monitor de Bibliotheek op school PO en VO

  11 juli 2017

  Dinsdag 26 juni heeft Kunst van Lezen samen met de klankbordgroep monitor PO en de monitordeskundige Kees Broekhof om tafel gezeten en is besproken hoe alle genoemde verbeterpunten vanuit de Monitordag omgezet kunnen worden in concrete acties. Het aantal vragen, de formulering van vragen, het tijdpad, de doelgroep… alles is voorbijgekomen. Ook de monitor VO heeft hierna een aantal veranderingen ondergaan. Hieronder lees je hoe de herziening van beide monitors gestalte krijgt.

  Bekijk details van Herziening Monitor de Bibliotheek op school PO en VO

 • Week van de Mediawijsheid 2017

  10 juli 2017

  Mediawijzer.net organiseert van 17 t/m 24 november de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid met het thema ‘Generatie Media: samen mediawijs’. Tijdens deze week wordt het belang van mediawijsheid voor kinderen en jongeren maatschappelijk geagendeerd bij diverse doelgroepen. De netwerkpartners van Mediawijzer.net spelen een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap.

  Bekijk details van Week van de Mediawijsheid 2017

 • Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

  22 juni 2017

  De basisopleiding leesconsulent is een goed uitgebalanceerde opleiding voor starters, waarin er aandacht is voor het onderwijslandschap, lezen, jeugdliteratuur en leespromotie. De opleiding geeft je een sterke basis om als leesconsulent te starten. Wil je je graag verder ontwikkelen? Wil je op de langere termijn betekenisvol een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het leesbeleid van de school? In wisselend aanbod bieden we je mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

  Bekijk details van Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

 • Update Monitor de Bibliotheek op school

  19 juni 2017

  Op de Monitordag hebben meer dan 80 aanwezigen hun ervaringen met de Monitor gedeeld. We hebben geïnventariseerd wat goed werkt en wat er nog verbeterd kan worden. Met die verbeterpunten zijn we nu aan het werk, samen met de klankbordgroep en monitordeskundige Kees Broekhof. We streven ernaar dat ook komend schooljaar de Monitor volop en gemakkelijker ingezet kan worden om scholen te ondersteunen bij een doelgerichte aanpak van leesbevordering.

  Bekijk details van Update Monitor de Bibliotheek op school

 • Wie wordt de meest mediawijze klas van Nederland?

  15 juni 2017

  Leerkrachten van groep 7 en 8 kunnen hun klassen weer inschrijven voor MediaMasters 2017/2018. MediaMasters leert leerlingen, ouders en leerkrachten meer over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag. Aangemelde klassen strijden met elkaar om de titel ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. Daarnaast ontvangt iedere leerling aan het eind van het project een MediaMasters-diploma. MediaMasters bestaat dit...

  Bekijk details van Wie wordt de meest mediawijze klas van Nederland?

 • Land van lezen: nieuwe website voor leesbevordering basisonderwijs

  2 juni 2017

  Uitgeverij Zwijssen heeft de website Land van Lezen 2.0 gelanceerd. Dit gratis platform bevat boeken van bijna alle gerenommeerde kinderboekenuitgeverijen. Hier kun je snel en eenvoudig boeken zoeken op o.a. thema, jaargroep, AVI-niveau of leeftijd.

  Bekijk details van Land van lezen: nieuwe website voor leesbevordering basisonderwijs

 • Training ThuisTaal op 20 juni

  2 juni 2017

  In 2016 was er een grote toestroom van vluchtelingen in Nederland. Onder die vluchtelingen waren bijna 13.000 kinderen. Zij hopen een toekomst op te bouwen in Nederland: met het project ThuisTaal willen de bibliotheken deze kinderen stimuleren in de Nederlandse taalontwikkeling en de ouders ondersteunen in een positieve leesopvoeding.

  Bekijk details van Training ThuisTaal op 20 juni