Nieuwsberichten

Resultaat 161 - 170 (van 247)

 • Resultaten monitormeting 2016

  14 april 2017

  De online rapportages van de monitormeting zijn vanaf maart jl. beschikbaar, zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Opnieuw hebben weer meer leerlingen, leerkrachten, docenten en lees-mediaconsulenten aan de monitor meegedaan. Bijna 143.000 leerlingen in het primair onderwijs van 1.605 scholen en meer dan 10.000 vmbo-leerlingen van 64 scholen vulden de monitor in. De monitor is hiermee na de Cito de grootste databank over het onderwijs.

  Bekijk details van Resultaten monitormeting 2016

 • Functieprofielen lees-mediaconsulent en adviseur educatie vo

  7 april 2017

  In de toolkit zijn nu uitgewerkte profielen beschikbaar voor twee functies die onmisbaar zijn wanneer je een start wil maken met de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs. Het betreft de lees-mediaconsulent hbo en adviseur educatie hbo.

  Bekijk details van Functieprofielen lees-mediaconsulent en adviseur educatie vo

 • Stappenplan personele invulling de Bibliotheek op school vo

  7 april 2017

  Voor de bouwsteen Expertise is nu een stappenplan ontwikkeld als handreiking voor managers en hrm-medewerkers bij personele en organisatorische vraagstukken binnen de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs.

  Bekijk details van Stappenplan personele invulling de Bibliotheek op school vo

 • Nieuwe website Lees je beter helpt kinderen en verzorgers

  13 maart 2017

  Deze week is Lees je beter gelanceerd, een online zoekregister voor iedereen die zich middels kinder- en jeugdboeken beter wil kunnen inleven in een kind dat ziek is. De website is een idee van auteur en illustrator Ted van Lieshout en kinderneuroloog Irina Snoeck, die hopen dat het initiatief ertoe zal bijdragen dat zieke kinderen zich (een beetje) beter gaan voelen.

  Bekijk details van Nieuwe website Lees je beter helpt kinderen en verzorgers

 • Materialen 2-daagse training buitenschoolse opvang

  6 maart 2017

  Stichting Lezen heeft voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang een korte training ontwikkeld. Daarmee wil zij de leesbevordering op de BSO naar een hoger plan tillen en ook het leesplezier ná schooltijd stimuleren.

  Bekijk details van Materialen 2-daagse training buitenschoolse opvang

 • Nieuwe opleiding didactiek voor het voortgezet onderwijs

  28 februari 2017

  We bieden al een aantal jaren basisopleidingen en verdiepingsmodules voor leesconsulenten en onderwijsspecialisten die werken in het basisonderwijs. Maar een professionele samenwerking met scholieren en docenten in het voortgezet onderwijs vraagt andere kennis en vaardigheden. Daarom breiden we de opleidingen langzaamaan uit met modules voor de lees-mediaconsulenten die de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs implementeren en uitvoeren. De opleiding Didactiek is hiervan het begin.

  Bekijk details van Nieuwe opleiding didactiek voor het voortgezet onderwijs

 • Hoe informatie- en mediavaardig zijn de basisscholen?

  13 februari 2017

  Informatievaardigheden en mediawijsheid zijn niet meer weg te denken uit de Bibliotheek op school. Steeds meer scholen doen mee met de jaarlijkse monitor en steeds meer scholen besteden structureel aandacht aan het omgaan met media. Maar hoe is het nu werkelijk gesteld met deze vaardigheden in de basisscholen? Daarover zijn onlangs twee interessante notities verschenen.

  Bekijk details van Hoe informatie- en mediavaardig zijn de basisscholen?

 • Nieuwe tools voor mediawijsheid in het VO

  10 februari 2017

  In opdracht van de KB heeft NextValue Research gewerkt aan een leermiddelengids en een handreiking over informatievaardigheden voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast is een verkenning gepubliceerd over mediawijsheid in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk details van Nieuwe tools voor mediawijsheid in het VO

 • Campagne Luisteren voor je lijst van start

  8 februari 2017

  Vrijdag 17 februari start de KB met de campagne ‘Luisteren voor je lijst’. Deze selectie luisterboeken in de LuisterBieb-app is nog relatief onbekend en biedt eindexamenkandidaten vwo/havo en vmbo een alternatieve en laagdrempelige manier om enthousiast te worden voor boeken en literatuur.

  Bekijk details van Campagne Luisteren voor je lijst van start

 • Leesplezier! Ook voor kinderen met een leesprobleem

  8 februari 2017

  Kinderen met een leesprobleem hoeven tegenwoordig gelukkig niet meer alleen saaie rijtjes of aangepaste teksten te lezen! Binnen de Bibliotheek op school - onder regie van de Koninklijke Bibliotheek - zijn er de afgelopen jaren verschillende materialen ontwikkeld en verzameld om een ruim en divers aanbod te bieden aan deze doelgroep in het basisonderwijs.

  Bekijk details van Leesplezier! Ook voor kinderen met een leesprobleem