Nieuwsberichten

Resultaat 161 - 170 (van 179)

 • Even achterom kijken

  16 december 2013

  Aan het einde van het jaar zetten wij de mijlpalen van 2013 nog even op een rijtje.

  Bekijk details van Even achterom kijken

 • Stappenplan leerlingexport uit parnasSys

  11 december 2013

  Voor het lenen binnen de Bibliotheek op school worden alle leerlingen lid van de (school)bibliotheek. Om deze nieuwe leden in één keer in het bibliotheeksysteem te importeren is een exportbestand vanuit het leerlingsysteem van de school nodig. Dat kan nu snel en simpel!

  Bekijk details van Stappenplan leerlingexport uit parnasSys

 • Werkstukken en spreekbeurten: de Bibliotheek helpt!

  27 november 2013

  De Bibliotheek geeft leerlingen een steuntje in de rug bij het maken van een werkstuk of spreekbeurt door betrouwbare informatie te selecteren. Het aantal onderwerpen hiervoor is flink uitgebreid.

  Bekijk details van Werkstukken en spreekbeurten: de Bibliotheek helpt!

 • Handboek voor de inrichting en collectie van een schoolbibliotheek

  24 oktober 2013

  De schoolbibliotheek is één van de belangrijke instrumenten voor leesbevordering op school: het is de plek waar leesbeleving en leesinteresse geïnitieerd en gestimuleerd worden. Zonder een goede boekencollectie ontbreekt de stimulans om te gaan lezen. Interessante collecties, die aantrekkelijk gepresenteerd zijn, nodigen uit tot grasduinen en het met plezier gaan lezen van boeken. In de aanpak van de Bibliotheek op school begeleidt de bibliotheek de opzet en inrichting van een schoolbibliotheek.

  Bekijk details van Handboek voor de inrichting en collectie van een schoolbibliotheek

 • Extra landelijke aandacht voor ouders als leesbevorderaar

  24 juli 2013

  Staatssecretaris van OCW Sander Dekker schrijft in een brief (dd. 15 juli 2013) aan de Tweede Kamer over het belang van ouderbetrokkenheid voor de kwaliteit van het onderwijs en het benutten van talenten. Want:

  Bekijk details van Extra landelijke aandacht voor ouders als leesbevorderaar

 • Inspirerende scholingsdag voor gemeenten, scholen en bibliotheek in de Kennemerwaard

  25 juni 2013

  Op 27 mei organiseerde bibliotheek Kennemerwaard een scholingsdag voor en met het basisonderwijs en de gemeenten. Niet voor alle scholen, maar per gemeente uit het werkgebied waren een aantal scholen (directeuren, bestuurders, leerkrachten) uitgenodigd.

  Bekijk details van Inspirerende scholingsdag voor gemeenten, scholen en bibliotheek in de Kennemerwaard

 • Een primeur in Rotterdam

  27 mei 2013

  Op 22 mei organiseerde de afdeling Educatie van Bibliotheek Rotterdam haar eerste officiële de Bibliotheek op school-Netwerkbijeenkomst voor leescoördinatoren, leesconsulenten en docenten Open Boek uit de regio. De middag stond in het teken van deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling en er was ook tijd ingeruimd om letterlijk te netwerken.

  Bekijk details van Een primeur in Rotterdam

 • Implementatiewerkboek en dashboard

  8 mei 2013

  Bibliotheken die hun strategie rondom de Bibliotheek op school hebben bepaald, kunnen aan de slag! Verkoopgesprekken, die leiden tot contracten en het bouwen met de bouwstenen.

  Bekijk details van Implementatiewerkboek en dashboard

 • Veelbelovende start van samenwerking in Midden-Brabant

  21 april 2013

  Ruim 65 belangstellenden gaven op 12 maart j.l. gehoord aan de uitnodiging voor de themabijeenkomst 'De Bibliotheek op school, van leesmotivatie naar taalprestatie' in Tilburg. Bibliotheek Midden-Brabant organiseerde, in samenwerking met Cubiss, deze bijeenkomst. Dit was de eerste in een rij lokale conferenties voor het primair onderwijs, die de komende maanden in de regio West- en Midden-Brabant plaatsvinden.

  Bekijk details van Veelbelovende start van samenwerking in Midden-Brabant

 • Jaarpeiling de Bibliotheek op school

  19 maart 2013

  DUO Onderwijsonderzoek heeft in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) een onderzoek gehouden naar de samenwerking tussen bibliotheken en primair onderwijs. Op het onderzoek respondeerden in de periode december 2012 januari 2013 in totaal 116 uit 171 bibliotheekorganisaties (68%). De resultaten zijn opgenomen in de rapportage Samenwerking openbare bibliotheken en basisscholen en bieden goed inzicht in de mate waarin en de manier waarop bibliotheken hun samenwerking met basisscholen...

  Bekijk details van Jaarpeiling de Bibliotheek op school