Nieuwsberichten

Resultaat 41 - 50 (van 238)

 • Oproep tot een leesoffensief

  1 juli 2019

  Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni 2019 hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De raden zien een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek.

  Bekijk details van Oproep tot een leesoffensief

 • Herzien: overeenkomsten de Bibliotheek op school

  3 juni 2019

  Binnenkort staan er nieuwe beveiligde versies van de algemene overeenkomsten de Bibliotheek op school in de toolkit Marketing & Communicatie. We hebben de bestaande overeenkomsten voor primair en voortgezet onderwijs daar waar nodig geactualiseerd. Net als de vorige versies zijn alle overeenkomsten getoetst door een jurist. De nieuwe versie kun je inzetten bij het opnieuw maken van afspraken met scholen.

  Bekijk details van Herzien: overeenkomsten de Bibliotheek op school

 • Infographics: samenwerking met het onderwijs in beeld

  3 juni 2019

  Het onderzoek naar de samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) levert een schat aan informatie op. De KB heeft in maart de landelijke rapportage met de uitkomsten van de twee onderzoeken gepubliceerd. Daar voegt de KB nu infographics aan toe: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Kunst van Lezen heeft de cijfers over het bereik van de Bibliotheek op school in het primair en voortgezet onderwijs op landkaarten in beeld gebracht.

  Bekijk details van Infographics: samenwerking met het onderwijs in beeld

 • Brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’

  3 juni 2019

  Gertrud Cornelissen publiceerde in 2016 haar proefschrift ‘Maar als je erover nadenkt…’ over haar promotieonderzoek naar de invloed van literaire gesprekken op de literaire competentie van basisschoolleerlingen. Nu is er de brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’, een praktijkgerichte weerslag van het onderzoek. Hiermee kunnen leraren lezers maken van hun leerlingen dankzij de inzet van literaire gesprekken.

  Bekijk details van Brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’

 • De tablet voor vrij lezen: vriend of vijand?

  3 juni 2019

  Critici vrezen dat de opkomst van de tablet de teloorgang van de lezer is, en worden in hun opvatting gesterkt door recente inzichten uit de wetenschap. Voorstanders beschouwen de tablet als een nieuwe leestechnologie, die de motivatie om boeken te lezen kan verhogen en kinderen kan helpen om positieve leeservaringen op te doen. Promovendus Niels Bakker deed hier onderzoek naar. Hij liet brugklassers die tabletonderwijs volgen zelf kiezen of zij tijdens het vrij lezen op school papieren boeken wilden...

  Bekijk details van De tablet voor vrij lezen: vriend of vijand?

 • Tweede editie Lokaal Besteden Kinderpostzegels

  10 mei 2019

  In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boekenpakket. Bij de eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd. Kinderpostzegels wil komend schooljaar graag nog meer scholen ondersteunen bij hun leesbevorderingsactiviteiten. Help jij (weer) mee?

  Bekijk details van Tweede editie Lokaal Besteden Kinderpostzegels

 • Werkt de VoorleesExpress?

  10 mei 2019

  In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

  Bekijk details van Werkt de VoorleesExpress?

 • Inzicht in leesgedrag en leessmaak van jongeren

  16 april 2019

  Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn? Dit valt te lezen in het rapport De praktijk van de leeslijst van Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij heeft onderzocht welke titels en auteurs voor de lijst worden gelezen door jongeren uit de examenklassen havo/vwo. Daarnaast vroeg hij de scholieren hoe zij de boeken waarderen. Het onderzoek levert nuttige gegevens...

  Bekijk details van Inzicht in leesgedrag en leessmaak van jongeren

 • Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo

  16 april 2019

  Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Kunst van Lezen opnieuw een conferentie over Meer lezen, beter in taal in het mbo. In het programma is aandacht voor het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen om zo de taalontwikkeling van de studenten te vergroten. Hoe pak je dat als school en bibliotheek aan en welke ervaringen zijn er in het land met de Bibliotheek op school in het mbo?

  Bekijk details van Conferentie Meer lezen, beter in taal in het mbo

 • Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

  15 april 2019

  Honderden bibliotheken, gemeenten, bedrijven, scholen en vele tienduizenden mensen komen van 9 tot en met 15 september 2019 in actie voor een geletterd Nederland. Graag informeert Stichting Lezen & Schrijven je wat jij als leesconsulent kunt doen tijdens de 15e editie van de Week van de Alfabetisering.

  Bekijk details van Samen gaan we voor een geletterd Nederland!