Nieuwsberichten

Resultaat 71 - 80 (van 225)

 • Nederland Leest Junior: een voortreffelijk kindermenu voor op school

  2 maart 2018

  Volgens het gezegde zijn we wat we eten. Zou het kloppen? Voor gewoon voedsel kunnen we daar onze vraagtekens bij zetten. Maar voor léésvoer geldt het zeker. Want het meeste van onze maaltijden zijn we na een paar dagen weer kwijt. Daarentegen blijven de verhalen, personages en inzichten uit boeken ons altijd bij. Kortom: we zijn wat we lezen. Daarom koos de CPNB-campagne Nederland Leest dit jaar voor het thema Voeding!

  Bekijk details van Nederland Leest Junior: een voortreffelijk kindermenu voor op school

 • Uitkomsten peiling Engelstalige boeken

  1 maart 2018

  Afgelopen najaar hebben we een korte enquête uitgezet om de vraag naar Engelstalig aanbod goed in beeld te krijgen. Er hebben 34 personen gehoor gegeven aan onze oproep. Bijna 80% van de respondenten heeft weleens de vraag gekregen naar een (aanvullende) Engelse collectie. En bijna twee derde van de respondenten werkt samen met scholen met Engelstalige boeken in de schoolbibliotheek. We hebben ook geïnventariseerd hoe we vanuit de Bibliotheek op school ondersteuning kunnen bieden op het gebied van...

  Bekijk details van Uitkomsten peiling Engelstalige boeken

 • Leesbevordering op het vmbo

  1 maart 2018

  Hoewel veel vmbo-docenten Nederlands drempels en knelpunten ervaren in het leesbevorderingsonderwijs, vindt de overgrote meerderheid (90%) van de docenten het (zeer) belangrijk om lezen te stimuleren. Bijna al deze docenten (99%) besteden tijdens hun lessen aandacht aan leesbevordering. Er is echter winst te behalen door leesbevordering op het vmbo meer structureel te maken en door regelmatige samenwerking met de Bibliotheek

  Bekijk details van Leesbevordering op het vmbo

 • Vakantielezen 2018 – doorlezen loont!

  27 februari 2018

  Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland het project Vakantielezen aan. Scholen in krimp- en anticipeergebieden die niet eerder deelnamen aan het project kunnen zich via hun Bibliotheek inschrijven. De eerste 100 scholen die worden aangemeld ontvangen voor alle kinderen die naar groep 4 en 5 gaan vóór juni - kosteloos - een aantrekkelijk Vakantieleestasje. Daarnaast organiseert de Bibliotheek in juni samen met de school een feestelijke aftrapbijeenkomst...

  Bekijk details van Vakantielezen 2018 – doorlezen loont!

 • Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

  20 februari 2018

  De leerdoelenmatrix is een hulpmiddelen om gedegen gesprekken op school te voeren. De toolkit is nu aangevuld met nieuwe leerdoelenmatrixen; een aangepaste versie voor PO en een nieuwe matrix voor het VO.

  Bekijk details van Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

 • Groeiende aandacht voor samenwerking met het voortgezet onderwijs

  20 februari 2018

  Het merendeel van de openbare bibliotheken werkt samen met het voortgezet onderwijs, waarbij de dienstverlening zich vooral richt op leesbevordering. Uit onderzoek van het BOP blijkt nu dat er nog wat knelpunten zijn weg te werken, met name op het gebied van financiering, personele bezetting en collectie. Het kernteam van de Bibliotheek op school komt daarom met een aantal aanbevelingen.

  Bekijk details van Groeiende aandacht voor samenwerking met het voortgezet onderwijs

 • De Bibliotheek op school steeds professioneler

  6 februari 2018

  De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Zo hebben steeds meer scholen een leesplan opgesteld en zijn leesconsulenten steeds vaker hbo-geschoold.

  Bekijk details van De Bibliotheek op school steeds professioneler

 • Lezen Centraal: 'Ik zie, ik zie wie jij niet ziet...'

  30 januari 2018

  Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen. Dat gaat echter alleen op als (kinder-)literatuur breed en divers is, geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving. Het congres Lezen Centraal gaat hier nader op in, onder het motto: ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…, hoe lezen kan verruimen en verrijken.’

  Bekijk details van Lezen Centraal: 'Ik zie, ik zie wie jij niet ziet...'

 • Drie onderzoeken naar leestijd en leesmotivatie bij kinderen

  29 januari 2018

  De afgelopen maanden zijn er drie onderzoeksrapporten verschenen over lezen, leesmotivatie en leestijd. Zo blijkt dat Nederlandse kinderen minder van lezen houden dan leeftijdsgenoten in andere landen en dat het percentage tieners dat minimaal 10 minuten per week boeken, kranten, tijdschriften en nieuwssites leest, in tien jaar tijd is gedaald van 65 naar 40 procent. Interventies zoals de Bibliotheek op school die de intrinsieke leesmotivatie stimuleren, blijven daarom onverminderd van belang.

  Bekijk details van Drie onderzoeken naar leestijd en leesmotivatie bij kinderen

 • Uitnodiging werkdag monitor VO

  19 januari 2018

  De resultaten van de monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs komen begin maart beschikbaar. Omdat de monitor VO relatief nieuw is, nodigt Kunst van Lezen je graag uit voor een trainingsdag ‘Werken met de Monitor VO’. Deze vindt plaats op 15 maart 2018 in Utrecht.

  Bekijk details van Uitnodiging werkdag monitor VO