Nieuwsberichten

Resultaat 71 - 80 (van 200)

 • Inrichting en presentatie schoolbibliotheek

  6 oktober 2017

  Een goede fysieke collectie binnen de muren van de school vormt één van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Maar een schoolbibliotheek is meer dan een kast vol boeken! Leerlingen raken niet gemotiveerd om te lezen alleen door wat er ín die boekenkasten staat.

  Bekijk details van Inrichting en presentatie schoolbibliotheek

 • Digitale geletterdheid centraal in Codeweek 2017

  6 oktober 2017

  In de Codeweek van 7 t/m 22 oktober vinden overal in Europa activiteiten plaats voor kinderen georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Doel: zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met alle facetten van digitale geletterdheid.

  Bekijk details van Digitale geletterdheid centraal in Codeweek 2017

 • Start pilots de Bibliotheek op school in het mbo

  5 oktober 2017

  Dit schooljaar gaan een aantal pilots van de Bibliotheek op school in het mbo van start. De rode draad voor alle pilots is het willen vergroten van de taalvaardigheid van de studenten door structureel en duurzaam in te zetten op (vrij) lezen op school en in de vrije tijd.

  Bekijk details van Start pilots de Bibliotheek op school in het mbo

 • Herziene brochure(s) Meer (voor)lezen, beter in taal

  19 september 2017

  Meer lezen, beter in taal was de eerste uitgave in de lijn van brochures van Kunst van Lezen waarmee bibliotheken betrokken gemeenten en instellingen kunnen overtuigen van het belang van lezen. Omdat de laatste versie uit 2014 stamde, is een nieuwe versie gepubliceerd waarin recent onderzoek is meegenomen door expert Kees Broekhof van Sardes.

  Bekijk details van Herziene brochure(s) Meer (voor)lezen, beter in taal

 • Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

  15 september 2017

  De vraag naar een geïntegreerde aanpak van BoekStart en de Bibliotheek op school in het primair onderwijs groeit naarmate er meer brede scholen en integrale kindcentra ontstaan. Daarmee groeit ook de behoefte van bibliotheken aan een leidraad om deze ‘Geïntegreerde lijn 0-12’ in de praktijk goed vorm te geven. Daarom hebben de kernteams van BoekStart en de Bibliotheek op school zich gebogen over richtlijnen voor een optimale invulling van de zeven bouwstenen die de basis vormen van beide programma’s.

  Bekijk details van Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

 • Bibliotheek en school: wie doet wat?

  14 september 2017

  De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen school en Bibliotheek is niet altijd duidelijk. Toch is het goed om afspraken over taken vast te leggen. Dat gebeurt deels in de overeenkomst tussen school en Bibliotheek, maar daarin staan niet alle taken beschreven.

  Bekijk details van Bibliotheek en school: wie doet wat?

 • Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september

  14 september 2017

  Dit najaar bieden we in het Opleidingshuis van de Bibliotheek op school weer een aantal mooie opleidingen aan. Je kunt je nog tot 30 september aanmelden voor: Didactiek verdieping (basisonderwijs) en Lezen kan beter, Effectief communiceren voor onderwijsspecialisten en Onderwijslandschap (3x voortgezet onderwijs).

  Bekijk details van Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september

 • Training Werken met de Monitor VO

  6 september 2017

  Donderdag 12 oktober start in Utrecht de training Werken met de Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Ben je lees-mediaconsulent of adviseur voortgezet onderwijs die voor het eerst gaat werken met de Monitor? Dan is deze landelijke training interessant voor je. Hierin krijg je niet alleen een goed beeld van de werkwijze, effecten en mogelijkheden van de Monitor, maar ook een heldere rolverdeling en handvatten om de Monitor op scholen te introduceren.

  Bekijk details van Training Werken met de Monitor VO

 • Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

  4 september 2017

  Nu de Bibliotheek op school in het basisonderwijs breed ingevoerd is, kunnen de opleidingen voor leerkrachten (de pabo’s) natuurlijk niet achterblijven. Toekomstige leerkrachten moeten goed geïnformeerd zijn over de samenwerking tussen school en Bibliotheek en er tijdens studie en stage concreet mee te maken krijgen. De onderdelen jeugdliteratuur en leesbevordering maakten uiteraard altijd al deel uit van de pabo-curricula, maar specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school bleef over het algemeen...

  Bekijk details van Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

 • Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen

  3 augustus 2017

  Kwestie van lezen is een serie folders van Stichting Lezen met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch medewerkers. In deze serie zijn twee nieuwe delen verschenen: een gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs en de andere op basisschoolleerlingen.

  Bekijk details van Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen