Nieuwsberichten

Resultaat 81 - 90 (van 225)

 • Gratis online cursus Dyslexie onder de knie

  18 januari 2018

  Bibliotheek Theek 5 heeft een online cursus over dyslexie ontwikkeld, bedoeld voor ouders en kinderen: Dyslexie onder de knie. De cursus is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij ouders en kind. Theek 5 heeft daarnaast een opzet voor een inspiratiemiddag over dyslexie gemaakt. Zowel de online cursus als de opzet zijn gratis beschikbaar.

  Bekijk details van Gratis online cursus Dyslexie onder de knie

 • Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl live

  16 januari 2018

  Jeugdbibliotheek.nl is de nieuwe website van de KB voor alle kinderen en jongeren van 6-18 jaar. Vanaf 15 januari staat de eerste fase van de website live. In deze versie ligt de focus op kinderen van 9 tot 12 jaar. Zij vinden hier informatieve content en natuurlijk volop inspiratie, tips en ideeën over lezen. Als kinderen een boek, e-book of andere content willen lenen, dan helpt de website hen naar de juiste plek om dit te regelen.

  Bekijk details van Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl live

 • Onderzoek gebruik e-books in het basisonderwijs

  15 januari 2018

  In het eerste halfjaar van 2017 heeft de KB laten onderzoeken hoe e-books gebruikt worden in de klas. Dit gebeurde in een pilot op acht Kopgroep de Bibliotheek op school-scholen in groep 6. Er werd gewerkt met twee platforms: het e-bookplatform van de KB en het platform Leesplaneet van uitgeverij Ars Scribendi. Het onderzoeksrapport is nu verschenen en voor iedereen toegankelijk. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen lees je hieronder.

  Bekijk details van Onderzoek gebruik e-books in het basisonderwijs

 • Nieuwe opleidingen voorjaar 2018

  19 december 2017

  Wil je ook je talent verder ontwikkelen en je vaardigheden en gedrag verbeteren binnen je samenwerking met het onderwijs? Volg dan een of meerdere opleidingen die we vanuit Kunst van Lezen komend voor- en najaar aanbieden.

  Bekijk details van Nieuwe opleidingen voorjaar 2018

 • Geef een (prenten)boek cadeau

  19 december 2017

  Opgroeien tussen de mooiste kinderboeken die er zijn – voorgelezen worden, thuis en op school – dat wens je ieder kind toe! De jaarlijkse actie ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Om die missie te laten slagen, worden ieder jaar in het voorjaar een jeugd- en een prentenboekklassieker beschikbaar gesteld voor maar twee euro, te verkrijgen bij de boekhandel.

  Bekijk details van Geef een (prenten)boek cadeau

 • Nieuwe communicatiemiddelen voortgezet onderwijs

  18 december 2017

  Er zijn nieuwe communicatietools ontwikkeld met als doel om het voortgezet onderwijs nog beter te bereiken. Het gaat om een communicatieplan, een nieuwe PowerPointpresentatie voor stakeholders en rechtenvrije foto’s in de beeldbank, die voor de lokale communicatie gebruikt mogen worden.

  Bekijk details van Nieuwe communicatiemiddelen voortgezet onderwijs

 • Factsheets over de rekenmodellen

  18 december 2017

  BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school in het primair en voortgezet onderwijs en de VoorleesExpress zijn succesvolle landelijke leesbevorderingsprogramma’s die de Bibliotheek ondersteunt. Voor al deze programma’s zijn exploitatiemodellen ontwikkeld waarmee de kosten berekend kunnen worden. Om de exploitatiemodellen te verduidelijken zijn factsheets opgesteld. De factsheets zijn vooral bedoeld voor directies en één factsheet richt zich op gemeenten.

  Bekijk details van Factsheets over de rekenmodellen

 • Scoor een Boek! groeit door in 2018

  18 december 2017

  Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend project voor kinderen en ouders dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Scoor een Boek! kent een Schooleditie voor kinderen van groep 5/6 én een Thuiseditie voor het hele gezin. Groningen is de bakermat van Scoor een Boek! Vorig jaar is het project ook van start gegaan in Overijssel. Komend jaar zullen leerlingen op veel meer plaatsen boeken kunnen scoren.

  Bekijk details van Scoor een Boek! groeit door in 2018

 • Uitnodiging Monitordag 0-12 jaar 2018

  14 december 2017

  Begin maart zijn de monitorresultaten basisonderwijs bekend van de meting 2017. Daarbij groeien kinderopvang en basisscholen steeds dichter naar elkaar toe. Een uitstekend moment voor een gezamenlijke Monitordag, waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van de monitorresultaten bij een geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school.

  Bekijk details van Uitnodiging Monitordag 0-12 jaar 2018

 • Landelijke analyse van de monitor de Bibliotheek op school 2016

  8 december 2017

  De monitor de Bibliotheek op school wordt jaarlijks door veel scholen ingevuld. Elke school en bibliotheek ontvangen een eigen rapportage. Daarnaast maakt Desan jaarlijks een landelijke analyse van de resultaten over zowel de meting voor primair- als voor voortgezet onderwijs. Hierbij worden de antwoorden van leerlingen, leerkrachten/docenten en leesconsulenten in onderlinge samenhang bekeken. Hieronder lees je een korte samenvatting van de resultaten van 2016.

  Bekijk details van Landelijke analyse van de monitor de Bibliotheek op school 2016