25 werkvormen leesbevordering voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 4 september 2020 15:10

Ben je leesconsulent of docent in het voortgezet onderwijs en wil je leerlingen graag motiveren om meer te lezen? Gebruik de folder 25 werkvormen leesbevordering voor het voortgezet onderwijs om je op weg te helpen. We hebben deze folder gemaakt naar het voorbeeld van de 25 werkvormen voor het primair onderwijs. Met goede leesbevorderingsactiviteiten kan iedere leerling ervaren hoe leuk lezen is. Deze gemakkelijke werkvormen voor een kort moment in de klas zijn daarbij heel effectief.

Leescultuur in de klas

Het doel van deze werkvormen is het bevorderen van de leescultuur in de klas. Alle werkvormen zijn geschikt voor het vmbo, waarbij de docent of leesconsulent deze naar eigen inzicht kan aanpassen voor de leeftijd of het leesniveau van de desbetreffende klas. De werkvormen zijn geïnspireerd op de pdf 25 korte werkvormen voor de Boekenkring voor het po. Ze zijn te vinden in de toolkit Lezen.

Voor het bevorderen van de leescultuur en de leesmotivatie gelden in het algemeen de volgende uitgangspunten.
Goede werkvormen:
• sluiten aan bij interesses van de leerling;
• maken het belang van lezen duidelijk;
• zorgen voor sociale interactie rondom teksten en boeken;
• ondersteunen het gevoel van autonomie;
• versterken het competentiegevoel.

Nog meer werkvormen

Zoek je nog meer inspiratie? Neem ook eens hier een kijkje:
Leesbevordering op maat in het vmbo van ITTA. Je vindt hier een Toolbox met ideeën. Ook worden de uitgangspunten voor goede werkvormen hier benoemd en uitgewerkt.
Jeugdliteratuur en Didactiek van Iris Kamp, Janneke de Jongh-Slagman, Peter van Duijvenboden (Bussum: Coutinho, 2019).