75 keer BoekenBoost

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019 13:36

Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. Een goede leesomgeving, zoals een goede lokale bibliotheek of schoolbibliotheek, helpt leesachterstanden te verminderen. Met de BoekenBoost willen Stichting CPNB en Stichting Lezen een impuls geven voor een rijk en actueel aanbod aan boeken op 75 kinderopvanglocaties, 75 basisscholen en 75 vo-scholen. De BoekBoost wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij.

Inzet bij leesbevorderingscampagnes

De scholen en kinderopvanglocaties staan in gemeenten die zijn geselecteerd op een relatief laag niveau van geletterdheid en ze nemen nog geen deel aan BoekStart in de kinderopvang of aan de Bibliotheek op school. De BoekenBoost wordt ingezet tijdens drie bestaande leesbevorderingscampagnes voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar: De Nationale Voorleesdagen (0 t/m 6 jaar), de Kinderboekenweek (6 t/m 12) en de Boekenweek voor Jongeren (15 t/m 18).  

Boekenpakket en lespakket

Elke campagne kent een boekenpakket: de PrentenboekToptien, de twintig kerntitels van de Kinderboekenweek en de tien nominaties van de Prijs voor het Best Boek voor Jongeren. De deelnemende scholen en kinderopvanginstellingen ontvangen een gratis pakket met de boeken voor hun leeftijdsgroep. Daarnaast ontvangen zij van de desbetreffende campagne het lespakket dat de CPNB heeft ontwikkeld.  

Aanmelden kinderopvanglocaties van start

De BoekenBoost duurt drie jaar, de selecteerde scholen en kinderopvanginstellingen ontvangen dus drie keer een boekenpakket. De eerste pakketten zijn tijdens de Kinderboekenweek 2019 bezorgd op 75 basisscholen. Binnenkort start de aanmelding voor kinderopvanglocaties; de bibliotheken uit de geselecteerde gemeenten krijgen hierover bericht.