Aanbevelingen update leermiddelengidsen informatievaardigheden

Gepubliceerd op: 9 november 2020 17:13

De leermiddelengidsen po en vo/mbo bieden een overzicht van beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. Het kernteam de Bibliotheek op school heeft met een vragenlijst de ervaringen met het gebruik van de leermiddelengids opgehaald bij educatiespecialisten en lees(media)consulenten. Deze ervaringen hebben we vertaald in vijf aanbevelingen en een advies aan de Koninklijke Bibliotheek voor de jaarlijkse update van de gidsen.

Vijf aanbevelingen voor doorontwikkeling leermiddelengidsen

De respons op de vragenlijst heeft informatie opgeleverd over hoe (vaak) de leermiddelengidsen po en vo/mbo gebruikt worden, wat men ervan vindt en wat mogelijk aanvullende wensen zijn. 94 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dit leverde bruikbare informatie op. We hebben daar vijf aanbevelingen uit gehaald.

  • Wijs potentiĆ«le gebruikers op het bestaan van de leermiddelengids.
  • Investeer bij voorkeur in de website en de po-versie.
  • Betrek stakeholders bij de doorontwikkeling van de leermiddelengidsen.
  • Gebruik leermiddelengidsen ook voor andere digitale vaardigheden.
  • Zorg voor actualiteit, beperk het aanbod en vergroot de zoekmogelijkheden.

Lees de toelichting op de aanbevelingen in Vijf aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de leermiddelengidsen informatievaardigheden po en vo/mbo (pdf).

Lees de uitkomsten van het gebruikersonderzoek in Onderzoek gebruik leermiddelengids (pdf).