Aanbod opleidingen najaar 2017 voor po en vo

Gepubliceerd op: 1 juni 2017 13:18

In het najaar van 2017 bieden we weer een uitgebreid aanbod opleidingen en nascholingsmodules om je als lees(media)consulent, onderwijsspecialist of adviseur educatie te professionaliseren. Alle opleidingen vinden plaats in Utrecht. Hieronder staat een overzicht van de opleidingen die je dit najaar kunt verwachten. Volg de linkjes voor meer informatie en aanmelden.

Basisonderwijs

 • Leesconsulent basis (mbo+) / start 2 oktober
  Biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.
 • Profilering leesconsulent (mbo+) / start 26 september
  Vergroot je rendement in de school door effectieve communicatie.
 • Leesplezier voor kinderen met leesproblemen (hbo) / start 2 november
  Biedt kennis van materialen voor kinderen met leesproblemen en hoe deze effectief in te zetten en vergroot je vaardigheden om leesgesprekken te voeren.
 • Didactiek verdieping (hbo) / start 17 november
  Biedt kennis over ontwikkelingsfasen van een kind en over groepsdynamiek.
 • Effectief communiceren (hbo) / start 29 november
  vergroot je rendement met effectieve communicatie in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Effectief actieplan ouderpartnerschap / start 25 oktober
  Masterclass in 7 regio's voor een team van bibliotheek en basisschool, waarbij je via co-creatie een eerste aanzet maakt voor een plan van aanpak voor leesbevordering en laagopgeleide ouders.

Voorgezet onderwijs

 • Onderwijslandschap (hbo) / start 8 november
  Biedt kennis over de onderwijsorganisatie, ontwikkelingen in het taalonderwijs en methodische en didactische aanpakken.
 • Effectief communiceren (hbo) / start 29 november
  vergroot je rendement met effectieve communicatie in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Lezen kan beter! (hbo) / start 31 oktober
  Biedt kennis over lezen en literatuur voor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs.

Inhoudelijke en organisatorische informatie is te vinden in de toolkit Expertise. Vanaf dit moment kun je je online inschrijven via de link die bij elke opleiding en in de toolkit vermeld staat. De sluitingsdatum is 1 of 30 september!

Wil je liever een training op locatie in je eigen werkgebied? Daarvoor kun je een aanvraag doen als je een groep van 10-15 personen hebt die mee wil doen. Ook voor overige vragen kun je terecht bij opleidingen@debibliotheekopschool.nl.