Behoeftepeiling module Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Gepubliceerd op: 31 oktober 2018 16:15

We bieden in het najaar van 2019 de module Onderwijsrelaties bouwen en borgen; succesvol zijn in een verkoopgesprek aan. Voordat we het aanbod definitief maken, willen we graag weten hoeveel belangstelling er is voor deze module. Als je van plan bent om Onderwijsrelaties bouwen en borgen te volgen, laat ons dat dan weten via het belangstellingsformulier onderaan dit bericht.

Voor jou?

De opleiding is bedoeld voor onderwijsspecialisten en adviseurs educatie, die met de tactische laag van de school gesprekken voeren over de voortgang en verdieping van de samenwerking tussen Bibliotheek en onderwijs.

Resultaat

Je kunt na de opleiding:

 • scholen op een prettige en effectieve manier uitnodigen tot samenwerking;
 • de betekenis van de Bibliotheek op een proactieve manier uitdragen;
 • relaties met scholen ontwikkelen en in stand houden;
 • de behoefte van de school peilen en die omzetten naar kansen voor verdieping van de samenwerking tussen school en Bibliotheek;
 • de school informeren over de mogelijkheden vanuit de Bibliotheek;
 • relevante kansen en mogelijkheden vertalen in concrete dienstverlening;
 • potentiële klanten vanuit een win-win-principe dusdanig beïnvloeden dat zij bereid zijn deze dienstverlening af te nemen.

Programma

Effectief communiceren is de basis van het succes van samenwerking. Bij effectieve communicatie gaat het niet alleen om verbale communicatie, maar ook om het vermogen om te luisteren en te interpreteren.

Dag 1 

 • Waarnemen en interpreteren van concreet gedrag
 • Rapport maken met een gesprekspartner en een duurzame relatie realiseren
 • Effectief vragen stellen
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Metacommunicatie
 • Niveaus in gesprekken
 • Vraaggericht opereren in plaats van aanbodgericht
 • SMART opereren (Welke kansen zie ik, hoe ga ik die benutten, welke beslissers zijn hierbij betrokken, hoe creëer ik draagvlak, welke doelen stel ik en welke afspraken maak ik?)

Dag 2 

 • Disc - model dat inzicht geeft in gedrag en communicatie
 • Mijn persoonlijke Disc
 • Verschillende gedragstypen
 • Herkennen van gedragstypen
 • Communiceren met verschillende gedragstypen

Dag 3 

 • Waarnemen - observaties in het commerciële speelveld
 • Mijn persoonlijke assertiviteitsoefening
 • Elevator pitch
 • Relevante vragen voor mijn klantcontact
 • VerkoopargumentatieVerkooptools
 • Introductie en een telefonische afspraak maken

Dag 4

 • Aanscherpen elevator pitch
 • Elevator pitch toevoegen aan een telefonische afspraak
 • SPIN-vraagtechniek in een verkoopgesprek
 • Samenstellen van vragen volgens de juiste techniek

Praktische informatie

Opleidingsduur: 4 dagen
Docenten: De training wordt verzorgd door een docent van Hogeschool Avans.
Locatie: Utrecht
Data: najaar 2019 bij voldoende belangstelling
Kosten: nnb

Naar formulier om voor 15 maart 2019 je belangstelling door te geven.