Bibliotheek en school: wie doet wat?

Gepubliceerd op: 14 september 2017 15:17

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen school en Bibliotheek is niet altijd duidelijk. Toch is het goed om afspraken over taken vast te leggen. Dat gebeurt deels in de overeenkomst tussen school en Bibliotheek, maar daarin staan niet alle taken beschreven.

Omdat deze vraag regelmatig terug komt, hebben we een aanvullend schema gemaakt: Taakverdeling leescoördinator leesconsulent. Daarin is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de belangrijkste taken rond leesbevordering binnen de Bibliotheek op school. Een soortgelijke verdeling geldt ook voor de taken rond mediawijsheid en informatievaardigheden.

De gouden regel is dat de school eindverantwoordelijk is voor alles wat er binnen de school gebeurt. De Bibliotheek heeft een dienstbare taak. De Bibliotheek adviseert, introduceert nieuwe onderwerpen en biedt ondersteuning aan de school/leescoördinator. De Bibliotheek doet dit vanuit haar expertise op het gebied van leesbevordering in het algemeen en van boekencollecties, leesactiviteiten en leescampagnes in het bijzonder. Daarnaast heeft de Bibliotheek kennis van uitvoering en interpretatie van de monitor. Het schrijven van leesbeleid en het maken van jaarplannen is een taak van de school.