Brochure: Lezen lokaal verankeren

Gepubliceerd op: 20 januari 2021 10:29

Met een aantal bibliotheekdirecties is een gesprek gevoerd over lokaal strategisch en succesvol manoeuvreren. Dat heeft belangrijke adviezen opgeleverd, die we in de brochure Lezen lokaal verankeren beschrijven. Deze brochure sluit daarmee goed aan bij de Netwerkagenda van het Bibliotheekconvenant 2020-2023.

De gemeente is altijd een belangrijke opdrachtgever, subsidieverstrekker en samenwerkingspartner. Daarnaast werken bibliotheken op grote schaal samen met de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en het onderwijs. Via de Gezinsaanpak van laaggeletterdheid wordt bovendien een link gelegd tussen leesbevordering en partijen die zich bezighouden met basisvaardigheden. Zo kan een ingewikkeld speelveld ontstaan, zeker wanneer een Bibliotheek in meerdere gemeentes opereert.

De brochure Lezen lokaal verankeren (te vinden in de toolkit Netwerk & Beleid) is bedoeld om bibliotheekdirecties te ondersteunen bij het versterken van leesbevorderingsnetwerken en de positie van de Bibliotheek binnen dat lokale krachtenveld.