Brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’

Gepubliceerd op: 3 juni 2019 11:49

Gertrud Cornelissen publiceerde in 2016 haar proefschrift ‘Maar als je erover nadenkt…’ over haar promotieonderzoek naar de invloed van literaire gesprekken op de literaire competentie van basisschoolleerlingen. Nu is er de brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’, een praktijkgerichte weerslag van het onderzoek. Hiermee kunnen leraren lezers maken van hun leerlingen dankzij de inzet van literaire gesprekken.

Praten over boeken

Een goed gesprek doet wonderen, ook in het lees- en literatuuronderwijs. Door over boeken te praten leren kinderen hun gedachten te ordenen en over te brengen. Gezamenlijk komen ze steeds een stapje verder bij het ontcijferen en ontsluiten van een boek. Ieder kind ontdekt zo nieuwe betekenissen.   

Ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen

In het proefschrift Maar als je erover nadenkt... doet Gertrud Cornelissen verslag van haar promotieonderzoek naar het effect van boekgesprekken op de ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool. Gedurende een jaar namen leerlingen deel aan een speciaal ontwikkeld programma, en gingen zij met literatuur aan de slag. De leerlingen lazen verschillende boeken, noteerden thuis op post-its hun gedachten, schreven recensies en dagboekfragmenten, en gingen in leesgroepen over de boeken in gesprek.

Literair gesprek: inhoud, meetinstrument en organisatie

In de brochure Literaire gesprekken in de klas worden de ingrediënten waaruit een literair gesprek is samengesteld toegelicht en uitgewerkt in een serie gesprekken over het boek Lampje van Annet Schaap. Met het meetinstrument literaire competentie kan de literaire ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd. En er wordt beschreven hoe de literaire gesprekken in het lesrooster ingepast kunnen worden.