Creatief schrijven en leesbevordering

Gepubliceerd op: 6 december 2019 14:24

Steeds vaker wordt creatief schrijven ingezet als impuls voor leesplezier en literaire competentie. Daarom hebben Mariet Lems en De Schoolschrijver, in opdracht van Stichting Lezen, de cursus Creatief schrijven in de klas ontwikkeld. Deze cursus is gericht op het integreren van schrijf- en leesonderwijs. Een aantal POI’s biedt de cursus komend jaar aan als pilot. Interesse?

‘Zo fijn dat het niet fout kan zijn,’ is een inmiddels bekende uitspraak van een kind dat ervaren heeft dat elk kind creatief kan schrijven, als het goed begeleid wordt. In de literatuurstudie met deze titel concludeert Emy Koopman: ‘Wij verwachten dat door lezen en schrijven gecombineerd aan te bieden de taalvaardigheid, geletterdheid en verhaalwijsheid van kinderen en jongeren zullen groeien.’ Voor Stichting Lezen genoeg aanleiding om creatief schrijven als een belangrijke impuls te zien voor leesplezier en literaire competentie.

Specialist Creatief Schrijven

Mariet Lems (van de methodiek Weten waar de woorden zijn) en De Schoolschrijver hebben daarom in opdracht van Stichting Lezen de cursus Creatief schrijven in de klas ontwikkeld. In vier bijeenkomsten krijg je handvatten om het proces van creatief schrijven goed te begeleiden en op een effectieve manier te koppelen aan leesbevordering. De bijeenkomsten worden o.a. begeleid door een getrainde schrijfdocent en een Schoolschrijver. Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat Specialist Creatief Schrijven.

Voor duo's: leesconsulenten en leescoördinatoren

De cursus wordt bij voorkeur gegeven aan koppels van leesconsulenten en leescöordinatoren. Zij kunnen na afloop samen optrekken om creatief schrijven zowel inhoudelijk als beleidsmatig op een school te introduceren en/of te borgen. In 2019 hebben meer dan twintig koppels de cursus gevolgd, verdeeld over Noord-Brabant en Overijssel. De reacties zijn zeer positief, de inhoud blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften van bibliotheken en scholen.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2½ uur. Meer informatie vind je op leesplan.nl. In de eerste helft van 2020 wordt de cursus aangeboden in Noord- en Zuid-Holland (de pilot in Amstelveen gaat alleen door bij voldoende belangstelling) en in Limburg, in de tweede helft van 2020 in Noord-Brabant en Overijssel. Met vragen kun je terecht bij José Peijen (j.peijen@cubiss.nl) of Jeannette Hofman (Jeannette.Hofman@rijnbrink.nl).