Cursus voor laagtaalvaardige ouders

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019 13:50

Ouders hebben invloed op de schoolprestaties en het leesplezier van hun kinderen. Voor laagtaalvaardige ouders is het echter niet vanzelfsprekend dat ze hun kinderen thuis helpen met taal en lezen, vanwege hun eigen taalniveau. Daarnaast zijn deze ouders zich soms niet bewust van de positieve rol die ze kunnen spelen in de taal- en leesontwikkeling van hun kind.

Gekoppelde aanpak

Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven willen ervoor zorgen dat alle ouders hun kinderen kunnen stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. Daarom hebben ze een pilot opgezet waarin de aanpak de Bibliotheek op school gekoppeld wordt aan een speciale variant van de oudercursus Voor jou en je kind! (voorheen Taal voor Thuis).

Extra materiaal over leesbevordering

In deze speciale variant van Voor jou en je kind! wordt extra aandacht besteed aan leesbevordering en aan de Bibliotheek op school. Wat doet de school om te zorgen dat kinderen veel lezen? Wat is de Bibliotheek op school?

Hiervoor is extra materiaal ontwikkeld. Het materiaal bestaat uit drie video’s en drie werkboekjes met gespreksonderwerpen. Aan het eind van deze variant van Voor jou en je kind! is er ook aandacht voor eventuele scholingsbehoeften die ouders hebben naar aanleiding van de cursus.

Pilot met vijf bibliotheken

Aan de pilot nemen vijf bibliotheken deel, die elk op drie scholen aan de slag gaan. Een voorwaarde is natuurlijk dat deze scholen in samenwerking met de bibliotheek deelnemen aan de Bibliotheek op school.

Eind september is een oproep uitgegaan naar bibliotheken om zich aan te melden voor deze pilot. Eind oktober wordt bekend welke bibliotheken kunnen deelnemen. Op basis van de ervaringen tijdens deze pilot zal voor het schooljaar 2020-2021 een toolkit beschikbaar worden gesteld waarmee bibliotheken dit project zelf kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld als onderdeel van een gezinsaanpak.