Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie

Gepubliceerd op: 6 december 2019 09:50

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen in Nederland zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit het gerenommeerde, internationale PISA-onderzoek, dat 3 december is verschenen. PISA meet de kennis en vaardigheden van 15-jarigen in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Ministers Van Engelshoven en Slob hebben laten weten zij gehoor geven aan de oproep van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur om een leesoffensief te starten.

Ministers van Onderwijs roepen op tot leesoffensief

Uit het persbericht: ‘Het offensief bestaat uit meerdere acties, gebaseerd op een advies van Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad. Leesplezier en –motivatie worden vaste onderdelen van het verbeterde curriculum. Op deze manier kan modern en eigentijds onderwijs helpen om het leesplezier en –motivatie op de lange termijn te verbeteren. Op korte termijn komt er een publicatie aan alle scholen over wat werkt om het leesonderwijs te verbeteren. Ook gaan de ministers samen met onderwijs- en leesorganisaties in gesprek hoe het leesplezier vergroot kan worden. Hierbij zal extra aandacht zijn voor groepen die nu achterlopen, zoals vmbo’ers, jongens en leerlingen die meertalig zijn opgevoed. Bibliotheken krijgen een belangrijke rol in de aanpak. Bovendien roepen de ministers ouders en grootouders op hun kinderen of kleinkinderen regelmatig voor te lezen.’

Stichting Lezen: leesbevordering belangrijker dan ooit

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen, in reactie op de PISA-resultaten: ‘Het is schrijnend dat in een welvarend land als Nederland 42% van de jongeren lezen tijdverspilling vindt en 24% van de jongeren mogelijk onvoldoende leesvaardig school verlaat. We kennen deze trend van ontlezing al een tijdje. We zetten programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school en campagnes als De Nationale Voorleesdagen en De Jonge Jury in om van kinderen en jongeren gemotiveerde lezers te maken. Vandaar dat wij een leesoffensief volop steunen en meer structurele aandacht bepleiten.’

De onderzoeksmedewerkers van Stichting Lezen voorzien in een achtergrondartikel bij hun persbericht de PISA-resultaten van meer duiding. Verder hebben zij beschreven welke vele succesvolle inspanningen op dit moment al verricht worden op het gebied van leesbevordering en het bestrijden van laaggeletterdheid. 

Lees het persbericht van het Ministerie van Onderwijs over de PISA-resultaten.

Lees het persbericht van Stichting Lezen over de PISA-resultaten.
Lees het achtergrondartikel van Stichting Lezen over de PISA-resultaten.