De Bibliotheek op school 2020-2024

Gepubliceerd op: 16 maart 2020 11:25

Er kan weer vijf jaar geïnvesteerd worden in de opleidingen rond leesbevordering, in stimuleringsregelingen voor nieuwe Bibliotheek op school-scholen en in het borgen en verdiepen van de kwaliteit van de Bibliotheek op school. In januari 2020 is namelijk een nieuwe periode van vijf jaar gestart van het landelijk programma tegen laaggeletterdheid, Tel mee met Taal. We beschrijven de speerpunten voor de nieuwe periode.

Aanvraag en beschikking

De financiering van Kunst van Lezen en daarmee de Bibliotheek op school is niet vanzelfsprekend. In het laatste deel van 2019 is hard gewerkt aan een gedetailleerde aanvraag bij het ministerie van OC&W, waarin beleidsvoornemens gekoppeld zijn aan een begroting. Niet alleen voor het primair onderwijs, maar ook voor consultatiebureaus en de kinderopvang, en voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Begin maart kwam de beschikking waarin het ministerie de financiering toekent voor de beleidsperiode 2020-2024.

Speerpunten de Bibliotheek op school 2020-2024

In de aanvraag worden speerpunten genoemd waar de Bibliotheek op school zich in het primair onderwijs op gaat richten in de komende periode. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op het verder vergroten van de expertise, met name in het onderwijs. Daarmee wordt ook de betrokkenheid gestimuleerd van het onderwijs bij leesbevordering. Daarnaast is het doel om het aantal scholen dat werkt met de aanpak de Bibliotheek op school te doen groeien, van ruim 3000 naar 3800. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de Stimuleringsregeling gebruikt. De zwakke lezer krijgt in de nieuwe beleidsperiode structureel aandacht. Dit is nodig, omdat uit het onderzoek Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten blijkt dat deze doelgroep een andere inzet vraagt van leesconsulenten en leerkrachten. Ten slotte krijgt de auteur een grotere rol als leesbevorderaar. Dan kan bijvoorbeeld door een schrijversbezoek via de Schrijverscentrale of door het inschakelen van De Schoolschrijver.