Extra landelijke aandacht voor ouders als leesbevorderaar

Gepubliceerd op: 24 juli 2013 09:15

Staatssecretaris van OCW Sander Dekker schrijft in een brief (dd. 15 juli 2013) aan de Tweede Kamer over het belang van ouderbetrokkenheid voor de kwaliteit van het onderwijs en het benutten van talenten. Want:

"Alle kinderen hebben het recht zich optimaal te ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen. Opvoeding en onderwijs leggen hiervoor de basis. Dit vraagt, naast goed onderwijs van professionele leerkrachten in een modern onderwijssysteem, om een goed partnerschap tussen ouders en scholen gedurende de gehele schoolloopbaan van kinderen.”

De staatssecretaris komt met een aantal voorbeelden en initiatieven waar hij zich voor gaat inzetten. Aandacht voor de betrokkenheid van ouders bij lezen met jonge kinderen is er daar één van. Hij zegt daarover:

“Ten tweede vraag ik aandacht voor het belang van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op het gebied van lezen. Ook hierin is de afgelopen jaren door scholen en organisaties mooi en nuttig werk verricht. Onderzoek laat zien dat ouders een zeer belangrijke leesopvoeder zijn voor kinderen; naast leraren, bibliothecarissen, boekverkopers en vriendjes en vriendinnetjes (bron: Stichting Lezen, ‘van woordjes tot wereldliteratuur’, juni 2013). Ouders hebben een prominente rol in het bevorderen van lezen en leesplezier van hun kinderen. Door voor te lezen (ook wanneer hun kind al zelf kan lezen), boeken cadeau te geven, te praten over boeken én door zelf te lezen en zo een voorbeeld te zijn.

Samen met de leescoalitie (Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven) wil ik komend jaar inzetten op een sterke verbinding tussen goed leesonderwijs (de basisvaardigheden) en leesbevordering (leesplezier). Door landelijke aandacht te generen voor de belangrijke rol van ouders bij leesbevordering, wil ik de samenwerking van ouders, school en bibliotheken verder stimuleren. Ik stel daarvoor een concreet actieplan ‘de rol van ouders bij leesbevordering en leesplezier’ op.”

Vanuit de Bibliotheek op school hebben bibliotheken al een stevige aanpak in handen om de basis te leggen voor de samenwerking tussen bibliotheek, school en ouders.

Klik hier voor een bericht van de PO-raad en de volledige brief van staatssecretaris Dekker.