Feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking

Gepubliceerd op: 10 juli 2014 14:28

Lezen is goed voor kinderen. We vinden dat zo vanzelfsprekend, dat we er nauwelijks bij stilstaan. We vinden het even vanzelfsprekend dat Bibliotheken het lezen stimuleren in samenwerking met scholen. In een tijd waarin budgetten krimpen is het goed om bij deze vanzelfsprekendheid stil te staan. Want wat levert de samenwerking tussen scholen en Bibliotheken nu eigenlijk op? Waarom zouden we erin blijven investeren? De belangrijkste feiten en cijfers voor een sterke strategische samenwerking zijn nu te vinden in de factsheet 'Meer lezen, beter in taal'.

Gemeenten, onderwijs en Bibliotheken hebben een gemeenschappelijk doel: kinderen helpen om zich te ontplooien en zich voor te bereiden op een rol in de samenleving en de arbeidsmarkt. In dit factsheet staat beschreven hoe je samen optrekt in het formuleren van een visie op de toekomst en bijbehorende strategische doelstellingen. Hoe deze leiden tot beleidsbeslissingen over middelen en personeel en hoe je de uitvoering met elkaar in de praktijk brengt. Ook is te lezen hoe de Monitor de Bibliotheek op school als beleidsinstrument een basis biedt voor beleidsvorming, monitoring, evaluatie en verantwoording.

Kees Broekhof, de auteur van het Factsheet Meer lezen, beter in taal, werkt als taalexpert voor Sardes, School aan Zet en het Kenniscentrum Begrijpend Lezen. In opdracht van Kunst van Lezen schreef hij o.a. de brochures Meer lezen, beter in taal en Lezen meten, een basis voor beleid. Ook is hij als ontwikkelaar betrokken bij de Monitor de Bibliotheek op school. De gegevens, die de afgelopen drie jaren uit deze monitor zijn gehaald, en een lijst wetenschappelijke studies, liggen ten grondslag aan de feiten en cijfers in dit factsheet. Daarmee is dit factsheet dus een handzame aanvulling op de eerder verschenen brochures ter ondersteuning van de strategische samenwerkingsaanpak de Bibliotheek op school.

Alle genoemde documenten zijn te vinden in de toolkit Netwerk & beleid en te bestellen via de bestellijst.