Films over leesbevordering en leesonderwijs

Gepubliceerd op: 6 november 2018 08:13

In samenwerking met de G4-Bibliotheken heeft Kunst van Lezen een aantal films gemaakt over leesbevordering en leesonderwijs. Deze week publiceren we drie films: over tutorlezen, boeken kiezen (boekencircuit) en leesomgeving. Later deze maand verschijnt de vierde film; die zal gaan over de boekenkring. Bij de films horen instructiebladen waarin we beschrijven op welke momenten en hoe je deze films kunt inzetten.

Tutorlezen

Tutorlezen is een effectieve werkvorm om de leestechniek te oefenen in tweetallen. De lezers hebben beiden een ander AVI-niveau en dat verschil is bekend bij het tweetal. De leerlingen leren van elkaar in een-op-een-situatie. De film Tutorlezen geeft een praktijkvoorbeeld op een basisschool.  

Boekencircuit

Boeken moeten kinderen aanspreken en leerkrachten moeten weten tot welke kwalitatieve dimensie de boeken behoren: de recreatieve, explorerende of reflecterende dimensie. Het boekencircuit is een werkvorm die ingezet wordt om leerlingen een passend boek te laten kiezen. De film Boekencircuit geeft een praktijkvoorbeeld.

Tutorlezen

Boekencircuit

Leesomgeving

Een van de succesfactoren van leesbevordering in de praktijk is de leesomgeving. Onder de leesomgeving wordt verstaan: het boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en leerkrachten), de stimulerende rol van ouders en vrienden, en tijd en aandacht voor lezen op een rustige plek en een rustig moment. De film Leesomgeving op school geeft een beeld van het belang van een schoolbibliotheek als onderdeel van de leesomgeving en van de mogelijke bijdrage van een leesconsulent.

Leesomgeving op school

Instructiebladen

Bij de films hebben we instructiebladen gemaakt, waarin we beschrijven op welke momenten en hoe je deze films kunt inzetten. Bijvoorbeeld tijdens/na een kennismakingsgesprek op een school, tijdens een teamtraining of een studiebijeenkomst voor leescoördinatoren.

De instructie- en werkbladen zijn te vinden in de toolkit Lezen. De films zijn ook te vinden op de pagina Instructiefilms.