Films over leesbevordering en leesonderwijs

Gepubliceerd op: 6 december 2018 08:13

In samenwerking met de G4-Bibliotheken heeft Kunst van Lezen vier films gemaakt over leesbevordering en leesonderwijs. De films gaan over tutorlezen, boeken kiezen (boekencircuit), de leesomgeving en de boekenkring. Bij de films horen instructiebladen waarin we beschrijven op welke momenten en hoe je deze films kunt inzetten.

Tutorlezen

Tutorlezen is een effectieve werkvorm om de leestechniek te oefenen in tweetallen. De lezers hebben beiden een ander AVI-niveau en dat verschil is bekend bij het tweetal. De leerlingen leren van elkaar in een-op-een-situatie. De film Tutorlezen geeft een praktijkvoorbeeld op een basisschool.  

Boekencircuit

Boeken moeten kinderen aanspreken en leerkrachten moeten weten tot welke kwalitatieve dimensie de boeken behoren: de recreatieve, explorerende of reflecterende dimensie. Het boekencircuit is een werkvorm die ingezet wordt om leerlingen een passend boek te laten kiezen. De film Boekencircuit geeft een praktijkvoorbeeld.

Tutorlezen

Boekencircuit

Boekenkring

De Boekenkring dient drie functies: vergroten van leesplezier; oefenen van de drie vaardigheden vertellen, voorlezen, presenteren; en discussiĆ«ren en werken aan de literaire competentie door uitwisselen van de leesbeleving. Elke boekensoort kan in de Boekenkring centraal staan in een korte presentatie of activiteit. De Boekenkring is een laagdrempelige en verbindende werkvorm, die in alle groepen van het basisonderwijs ingezet kan worden. De film Boekenkring toont een praktijkvoorbeeld.

Leesomgeving

Een van de succesfactoren van leesbevordering in de praktijk is de leesomgeving. Onder de leesomgeving wordt verstaan: het boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en leerkrachten), de stimulerende rol van ouders en vrienden, en tijd en aandacht voor lezen op een rustige plek en een rustig moment. De film Leesomgeving op school geeft een beeld van het belang van een schoolbibliotheek als onderdeel van de leesomgeving en van de mogelijke bijdrage van een leesconsulent.

Boekenkring

Leesomgeving op school

Instructiebladen

Bij de films hebben we instructiebladen gemaakt, waarin we beschrijven op welke momenten en hoe je deze films kunt inzetten. Bijvoorbeeld tijdens/na een kennismakingsgesprek op een school, tijdens een teamtraining of een studiebijeenkomst voor leescoƶrdinatoren.

De instructie- en werkbladen zijn te vinden in de toolkit Lezen. De films zijn ook te vinden op de pagina Instructiefilms.