Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

Gepubliceerd op: 15 september 2017 15:20

De vraag naar een geïntegreerde aanpak van BoekStart en de Bibliotheek op school in het primair onderwijs groeit naarmate er meer brede scholen en integrale kindcentra ontstaan. Daarmee groeit ook de behoefte van bibliotheken aan een leidraad om deze ‘Geïntegreerde lijn 0-12’ in de praktijk goed vorm te geven. Daarom hebben de kernteams van BoekStart en de Bibliotheek op school zich gebogen over richtlijnen voor een optimale invulling van de zeven bouwstenen die de basis vormen van beide programma’s.

Voorscholen, peuterspeelzalen en ook kinderopvanglocaties zitten niet alleen meer in de buurt van een basisschool, ze verhuizen de groepen steeds vaker naar ruimtes binnen de muren van de school. Zo geven gemeenten of wijken invulling aan een brede school, een integraal kindcentrum (IKC) of een andere vorm van samenwerking ten behoeve van het jonge kind. Bibliotheken krijgen hierdoor de vraag of de schoolbibliotheek met de BoekStartcollectie (voor kinderen tot 4 jaar) geïntegreerd kan worden. Wat moet de Bibliotheek doen om BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school gecombineerd uit te voeren?  

Optimale richtlijnen voor invullen bouwstenen

Omdat niet elke bibliotheek op dezelfde wijze BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school uitvoert en omdat niet elk samenwerkingsverband hetzelfde is, is er ook niet één antwoord op deze vraag. Wel zijn er optimale richtlijnen te geven voor hoe je de zeven bouwstenen, de basis van beide programma’s, kunt invullen.

In deze nieuwe notitie wordt de optimale invulling per bouwsteen beschreven, als er sprake is van een BoekStartBibliotheek op school: een geïntegreerde samenwerking tussen Bibliotheek, kinderopvang en basisschool. Ook wordt er een definitie en invulling per bouwsteen gegeven. Daarnaast worden enkele aandachtspunten en kansen benoemd. Deze kunnen helpen om lokaal passende keuzes te maken en om de meerwaarde voor alle partijen over het voetlicht te brengen.