Gratis online cursus Dyslexie onder de knie

Gepubliceerd op: 18 januari 2018 15:29

Bibliotheek Theek 5 heeft een online cursus over dyslexie ontwikkeld, bedoeld voor ouders en kinderen: Dyslexie onder de knie. De cursus is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij ouders en kind. Theek 5 heeft daarnaast een opzet voor een inspiratiemiddag over dyslexie gemaakt. Zowel de online cursus als de opzet zijn gratis beschikbaar.

De cursus Dyslexie onder de knie is bedoeld om kinderen met dyslexie en hun ouders verder te helpen. De cursus draait om inspiratie, interactie tussen ouder en kind, oefeningen, informatie en verdieping. Overigens, ook voor kinderen zonder diagnose dyslexie zijn de informatie en tips nuttig. De thema’s van de cursus zijn Zelfvertrouwen, Taal, Spelen, Talent, Beelddenker en Meer over Dyslexie. Overigens is onderdeel Taal ook goed te gebruiken om collega’s in de bibliotheek een beeld te geven van boeken, e-books, etc. op het gebied van dyslexie. Ouder en kind kunnen zelf kiezen welke modules van de cursus ze willen volgen. Zij kunnen de hele cursus doen, maar kunnen er ook voor kiezen om enkele onderdelen te volgen. 

Inspiratiemiddag

Naast Dyslexie onder de knie heeft Theek 5 een opzet voor een inspiratiemiddag over dyslexie ontwikkeld. De middag is net als de training bedoeld als impuls voor het zelfvertrouwen. Ouders krijgen er nieuwe inzichten en kunnen ervaringen uitwisselen. Kinderen kunnen de hele middag workshops volgen, gericht op plezier en waarbij de focus juist ligt op andere talenten.

In het werkgebied van bibliotheek Theek 5 hebben 260 deelnemers aan de online cursus deelgenomen (grotendeels uit eigen werkgebied) en 50 personen aan de inspiratiemiddag. De reacties waren zeer positief.

Eigen logo, eigen statistieken

Theek 5 heeft de training samen gemaakt met  Oudervereniging Balans, Bibliotheek Van Nu, Probiblio, Cubiss en andere partners. De cursus is gratis te gebruiken of door de bibliotheek te kopiëren en eenvoudig aan te passen. Binnen Wikiwijs kun je bijvoorbeeld  een eigen logo en contactgegevens toevoegen. Ook krijgt de bibliotheek dan haar eigen statistieken. 

Meer informatie

Alle informatie, zoals pr-materiaal, het draaiboek voor de inspiratiemiddag en de handleiding voor leesconsulenten, is te vinden op de website van Theek5. Voor
vragen mail je naar Carla Bellaard.