Handige rekenhulp collectieprofiel voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 9 november 2020 17:42

Hoeveel boeken en welke rubrieken moet je kopen voor een schoolbibliotheek van de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs? En wat kost dat? Probiblio heeft een rekenschema opgesteld voor collectievorming voor het voorgezet onderwijs. Het model berekent twee varianten: je vult het aantal gewenste boeken per leerling in en het benodigde budget wordt berekend óf je geeft het beschikbare budget op en het model berekent hoeveel boeken per rubriek je kunt kopen.

In het rekenschema zijn de vier meest voorkomende vo-opleidingsvarianten benoemd waarvoor een collectie kan worden opgebouwd. Per opleidingssoort zijn al adviespercentages ingevuld; deze percentages zijn ook aan te passen aan de eigen situatie. Het rekenschema staat in de toolkit Collectie en inrichting/voortgezet onderwijs.

A. scholengemeenschap vmbo-havo-vwo
B. vmbo-locatie en/of alleen onderbouw havo/vwo
C. schoollocatie met alleen havo-vwo bovenbouw
D. praktijkschool

Collectie in rubrieken onderverdeeld

De collectie is verdeeld in verschillende rubrieken (gerelateerd aan de Wise-catalogus). Per type school zijn de percentages van de rubrieken ingevuld. In kolom E kan iedereen de eigen gewenste percentages invullen. Hierdoor is dit rekenschema ook te gebruiken voor een openbare bibliotheek die haar eigen collectie voor de doelgroep 12+ wil uitbreiden.  

Aantal boeken per leerling: geen landelijke norm

In het voortgezet onderwijs kan minder goed dan voor het primair onderwijs worden uitgegaan van een landelijke norm of aanbeveling voor een aantal boeken per leerling. Veel hangt af van schoolbeleid, bijvoorbeeld of er veel aandacht en tijd aan vrij lezen wordt besteed en of leerlingen gebruik maken van e-books, bijvoorbeeld voor Lezen voor de Lijst. Een collectie van drie boeken per leerling lijkt gemiddeld genomen haalbaar en voldoende.

Collectievorming

Er zijn twee manieren om tot collectievorming te komen.
1. Het aantal leerlingen en het gewenst aantal boeken per leerling
Als het aantal gewenste boeken per leerling als uitgangspunt wordt genomen, geeft een tabel in het tabblad ‘resultaat’ een overzicht van het benodigde budget per rubriek en het totaal benodigde budget. Het totaal aantal gewenste banden -en dus het nodige budget- kan naar keuze in een jaar worden opgebouwd of over meer jaren verdeeld. In het rekenschema kan ook het reeds aanwezige aantal banden per rubriek worden ingevoerd.

2. Budget per jaar als uitgangspunt
In de praktijk zal vaak het budget het uitgangspunt zijn voor collectievorming. Als het budget per jaar als uitgangspunt wordt genomen, geeft een tabel in het tabblad ‘resultaat’ een overzicht van zowel het aantal boeken per rubriek als het totaal aantal banden dat dat jaar besteld kan worden. Het totaal aantal banden dat besteld kan worden van het beschikbare budget zegt overigens niets over het gewenst aantal banden.