Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school en COVID-19

Gepubliceerd op: 8 mei 2020 13:44

Vanaf 11 mei gaan alle leerlingen in het basisonderwijs weer (deels) naar school. Naast het nemen van veiligheidsmaatregelen, denken scholen na over de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode. De PO-Raad geeft aan dat externe partijen nog niet gewenst zijn in de school om het verkeer in de scholen zo beperkt mogelijk te houden. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school lees je in de handreiking van het kernteam primair onderwijs.

De meeste lees(media)consulenten en onderwijsspecialisten hebben tijdens de intelligente lockdown niet stil gezeten en contact gehouden met hun scholen en hen gevoed met tips en digitaal aanbod. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk weer aan de slag in de scholen. Dat gaat helaas voorlopig nog niet. Het advies aan bibliotheken is om de scholen wel online te blijven ondersteunen en de openbare bibliotheekvestigingen gefaseerd weer te openen voor kinderen.

Handreiking protocollen COVID-19 vanaf 11 mei

Op basis van het advies van de PO-Raad en als vervolg op de leidraad in VOBrief nr. 18, gaan we er in vanuit dat externen die geen zorg leveren, waarschijnlijk de laatste twee maanden van dit schooljaar niet meer fysiek in de school kunnen komen. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school hebben we hieronder samengevat. Een uitgebreide toelichting lees je in onze Handreiking protocollen COVID-19 vanaf 11 mei. De vragen naar aanleiding van de handreiking hebben we beantwoord in FAQ bij Handreiking dBos po bij protocollen PO-Raad en VOB. Beide documenten staan in de toolkit Netwerk & Beleid.

  • Algemeen - Ga nog niet fysiek naar de school en ondersteun (digitaal) op afstand.

  • Marketing & Communicatie - Houd contact met de leescoördinator en de schooldirectie en stem telefonisch of via de mail af wat kan en waar behoefte aan is. Houd ook je collega’s in de bibliotheekorganisatie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in de Bibliotheek op school-locaties.

  • Collectie & Digitaal - Zorg dat de kinderen en leerkrachten toegang hebben tot de collectie in de schoolbibliotheek of laat de collectie verdelen over de klassen. Registreer als het eenvoudig kan. Stem de hygiëneregels bij het inleveren en gebruik van leesboeken af met de school.

  • Expertise - Zet in op communicatie, collectie, monitor en activiteiten. Houd je aan de Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s in de school, als je in goed overleg toch een keer op school komt.

  • Monitor & Lees- en mediaplan - Investeer in deze periode juist met de monitor in de relatie en de samenwerking. Zet de monitorgegevens in om te bewijzen dat aanpak de Bibliotheek op school van toegevoegde waarde is – ook in het komend schooljaar.

  • Activiteiten - Excursies van groepen leerlingen naar de bibliotheek kunnen nog niet. Geef tips, maak boekpromotie- en instructiefilmpjes en stimuleer vakantielezen.

  • Netwerk & Beleid - Verstuur je jaaraanbod 20/21 pas als je hebt afgestemd met de school en je weet dat het ‘warm’ ontvangen wordt. Werk eventueel mee aan de lokale Zomerschool. 

SLO: lezen en leesbevordering hoge prioriteit

Je kunt bij een eventueel overleg met de school over de komende maanden in ieder geval de volgende ontwikkelingen in gedachten houden. De eerste ervaringen van scholen duiden erop dat kinderen in de periode van thuisonderwijs minder hebben gelezen dan gewoonlijk. Ouders hebben zich vermoedelijk vooral gericht op concreet maakwerk, en minder eisen gesteld aan lezen. De komende maanden, zo geeft bijna de helft van de scholen aan, kan het reguliere programma niet volledig worden gedraaid en worden er keuzes gemaakt (NRC, 15 mei 2020). SLO helpt scholen leerdoelen te prioriteren in de maanden tot de zomervakantie. Op het gebied van taal/lezen wordt geadviseerd voorrang te geven aan lezen en leesbevordering. Voor de groepen 3-6 raadt SLO expliciet het gebruik van rijke teksten aan, gekoppeld aan een thema. En verder: vooral veel lezen.

Lees ook het bericht De Bibliotheek op school na opengaan scholen (23 april 2020).