Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school mbo en COVID-19

Gepubliceerd op: 22 juni 2020 08:33

Sinds 15 juni 2020 zijn de coronamaatregelen voor het mbo geleidelijk versoepeld: er is ruimte beschikbaar voor toetsing en het volgen van praktijklessen op school. Op basis van de richtlijnen en de korte periode die rest tot aan de zomervakantie gaan we er vanuit dat externen de laatste weken van dit schooljaar niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor jouw werk op het mbo en hoe je de focus kunt leggen voor schooljaar 2020/2021 lees je in onze handreiking.

De school geeft zelf invulling aan de organisatorische/logistieke invulling van de versoepeling van de coronamaatregelen. Zo wordt recht gedaan aan de verschillen tussen studenten, gebouwen en de beschikbaarheid en de mogelijkheden van onderwijspersoneel. Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs dat zij gaan aanbieden. De werkgevers- en werknemersorganisatie hebben hiertoe richtlijnen opgesteld. Daar waar het kan blijft afstandsonderwijs het vertrekpunt. Daarnaast vinden activiteiten in de schoolgebouwen plaats, waarbij gekozen prioriteiten van kracht blijven. Hierbij gaat het om:
• focus op die studenten die in 2020 een diploma willen en kunnen halen;
• aandacht voor kwetsbare studenten;
• het bieden van een studie- en werkplek voor wie thuis niet kan studeren.

Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school mbo en COVID-19

Lees(media)consulenten en onderwijsspecialisten die al samenwerken met het mbo hebben tijdens de intelligente lockdown niet stil gezeten en contact gehouden met hun scholen en hen gevoed met tips en digitaal aanbod. Op basis van de richtlijnen en de korte periode die rest tot aan de zomervakantie gaan we er vanuit dat externen de laatste weken van dit schooljaar niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor jouw werk en de bouwstenen van de Bibliotheek op school hebben we hieronder samengevat. Een uitgebreide toelichting lees je in onze Handreiking voor de Bibliotheek op school mbo bij protocollen MBO-Raad en VOB in de toolkit Netwerk & Beleid.

  • Algemeen - Ga nog niet fysiek naar de school en ondersteun (digitaal) op afstand. Plan overleggen/vergaderingen digitaal.

  • Marketing & Communicatie - Houd contact met je aanspreekpunt en stem af waaraan behoefte is voor het nieuwe schooljaar. Houd ook je collega’s in de bibliotheekorganisatie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in het mbo.

  • Collectie & Digitaal - Maak afspraken over het lenen en inleveren van (wissel)collectie. Stem de hygiëneregels bij het inleveren en gebruik van leesboeken af met de school. Attendeer op de beschikbaarheid van VakantieBieb, LuisterBieb en het ebooks-platform.

  • Expertise - Zet in op communicatie, collectie, monitor en activiteiten. Houd je aan de Algemene RIVM richtlijnen. Tot 1 september mag je niet op school komen.
     
  • Monitor & Lees- en mediaplan - Investeer in deze periode juist met de Monitor in de relatie en de samenwerking. Zet de monitorgegevens in om te bewijzen dat de aanpak de Bibliotheek op school van toegevoegdewaarde is – ook in het komend schooljaar. Zet organisatorische zaken op een rij en maakafspraken voor zover dat kan.

  • Activiteiten - Geef passende tips, maak boekpromotie- en instructiefilmpjes en stimuleer vakantielezen door studenten en docenten.

  • Netwerk & Beleid - Verstuur je jaaraanbod '20/'21 pas als je hebt afgestemd met de school en je weet dat het ‘warm’ ontvangen wordt.