Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school vo en COVID-19

Gepubliceerd op: 28 mei 2020 17:18

Vanaf dinsdag 2 juni gaan alle middelbare scholen weer open. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. De VO-Raad adviseert om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Op basis van dit advies en de korte periode die rest tot aan de zomervakantie gaan we er vanuit dat externen niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school voor dit en volgend schooljaar lees je in onze handreiking.

Scholen besluiten ook zelf op welke wijze zij naast het onderwijs op school ook onderwijs op afstand bieden. Er vinden enkel reguliere onderwijsactiviteiten plaats, alle andere activiteiten zoals excursies komen te vervallen. Dit geldt dus ook voor klassenbezoeken aan de bibliotheek. Overleggen/vergaderingen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.

Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school en COVID-19

De meeste lees(media)consulenten en onderwijsspecialisten hebben tijdens de intelligente lockdown niet stil gezeten en contact gehouden met hun scholen en hen gevoed met tips en digitaal aanbod. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag in de scholen. Dat gaat helaas voorlopig nog niet.

Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school hebben we hieronder samengevat. Een uitgebreide toelichting lees je in onze Handreiking voor de Bibliotheek op school vo bij protocollen VO-Raad en VOB in de toolkit Netwerk & Beleid.

  • Algemeen - Ga nog niet fysiek naar de school en ondersteun (digitaal) op afstand. Plan overleggen/vergaderingen digitaal.

  • Marketing & Communicatie - Houd contact met je aanspreekpunt en stem af waaraan behoefte is voor het nieuwe schooljaar. Houd ook je collega’s in de bibliotheekorganisatie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in de Bibliotheek op school-locaties.

  • Collectie & Digitaal - Maak afspraken over het lenen en inleveren van (wissel)collectie. Stem de hygiëneregels bij het inleveren en gebruik van leesboeken af met de school. Attendeer op de beschikbaarheid van VakantieBieb, LuisterBieb en het ebooks-platform.

  • Expertise - Zet in op communicatie, collectie, monitor en activiteiten. Houd je aan de Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s in de school, als je in goed overleg toch een keer op school komt. 

  • Monitor & Lees- en mediaplan - Investeer in deze periode juist met de Monitor in de relatie en de samenwerking. Zet de monitorgegevens in om te bewijzen dat de aanpak de Bibliotheek op school van toegevoegdewaarde is – ook in het komend schooljaar.

  • Activiteiten - Geef passende tips, maak boekpromotie- en instructiefilmpjes en stimuleer vakantielezen.

  • Netwerk & Beleid - Verstuur je jaaraanbod '20/'21 pas als je hebt afgestemd met de school en je weet dat het ‘warm’ ontvangen wordt.