Herzien: overeenkomsten de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 3 juni 2019 15:38

Binnenkort staan er nieuwe beveiligde versies van de algemene overeenkomsten de Bibliotheek op school in de toolkit Marketing & Communicatie. We hebben de bestaande overeenkomsten voor primair en voortgezet onderwijs daar waar nodig geactualiseerd. Net als de vorige versies zijn alle overeenkomsten getoetst door een jurist. De nieuwe versie kun je inzetten bij het opnieuw maken van afspraken met scholen.

Oude en nieuwe overeenkomst

De nieuwe versies van de overeenkomsten betekenen niet dat de ‘oude’ overeenkomsten niet meer geschikt zouden zijn. Deze blijven gewoon geldig tot het eind van de periode waarvoor ze zijn ondertekend. Pas bij het opnieuw maken van afspraken met scholen adviseren wij om gebruik te maken van de herziene overeenkomsten.  

AVG-proof

In de overeenkomsten hebben we rekening gehouden met de actuele situatie rond de AVG. De teksten zij hier en daar ingekort en vooral voor het voortgezet onderwijs is de overeenkomst meer in lijn gebracht met de praktijk van de afgelopen jaren.

De volgende overeenkomsten zijn geactualiseerd en worden binnenkort geplaatst:

  • Model dienstverleningsovereenkomst primair onderwijs. Deze overeenkomst wordt per school afgesloten.
  • Model samenwerkingsovereenkomst primair onderwijs. Dit betreft een overeenkomst voor bijvoorbeeld een scholenkoepel. Deze overeenkomst heeft ook min of meer het karakter van een intentieverklaring.
  • Model dienstverleningsovereenkomst voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs verschilt de werkwijze behoorlijk van die bij het primair onderwijs. Vandaar dat de bijlage meer in lijn is gebracht met de praktijk van hoe we de afgelopen jaren met het voortgezet onderwijs hebben samengewerkt.
  • Model licentieovereenkomst. Bibliotheken zijn ‘wederverkoper’ van twee schoolmediatheek softwarepakketten: schoolWise en V@school. Hiervoor sluit een bibliotheek een afzonderlijke licentieovereenkomst af, die als bijlage deel uitmaakt van de algemene overeenkomst voor de Bibliotheek op school. Het komt overigens ook voor dat scholen geen samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school aangaan, maar wel een schoolmediatheekpakket afnemen. Hierdoor kan de licentieovereenkomst ook als zelfstandige overeenkomst gebruikt worden.
  • Algemene Voorwaarden de Bibliotheek op school. Deze zijn geactualiseerd op het punt van met name de AVG.
  • Toelichting op overeenkomsten primair en voortgezet onderwijs. Als laatste worden binnenkort beide toelichtingen bij de set overeenkomsten ook geactualiseerd en toegevoegd aan de besloten toolkit. 

Verwerkersovereenkomst en privacy

De speciale verwerkersovereenkomsten rond de AVG hebben we al eerder in de besloten toolkit geplaatst. Deze zijn niet gewijzigd, maar kunnen wel als bijlage deel uitmaken van de algemene overeenkomsten voor de Bibliotheek op school.

Ouderbrief

Vorige maand hebben we ook een herziene en juridisch getoetste versie van de informerende brief voor ouders gepubliceerd, over het delen en combineren van persoonsgegevens voor een lidmaatschap van de bibliotheek en schoolbibliotheek. Daar zitten een toestemmingsformulier en twee aparte toelichtingen bij: eentje voor bibliotheken en eentje voor scholen over het gebruik van deze brief met formulier.

Heb je vragen?

Neem contact op met Henk Pilon, adviseur de Bibliotheek op school Nederland:
06 53178812 of h.pilon@biblionetgroningen.nl.

Naar de toolkit Marketing & Communicatie