Herziening Monitor de Bibliotheek op school PO en VO

Gepubliceerd op: 11 juli 2017 13:40

Dinsdag 26 juni heeft Kunst van Lezen samen met de klankbordgroep monitor PO en de monitordeskundige Kees Broekhof om tafel gezeten en is besproken hoe alle genoemde verbeterpunten vanuit de Monitordag omgezet kunnen worden in concrete acties. Het aantal vragen, de formulering van vragen, het tijdpad, de doelgroep… alles is voorbijgekomen. Ook de monitor VO heeft hierna een aantal veranderingen ondergaan. Hieronder lees je hoe de herziening van beide monitors gestalte krijgt.

Eerste stappen gezet

We hebben tijdens bovengenoemde sessie naar de huidige Monitorvragenlijsten gekeken, naar de vragenlijsten van Rotterdam en Rivierenland, naar de opmerkingen die via de helpdesk zijn binnengekomen en naar de opmerkingen die we tijdens de Monitordag in maart hebben verzameld. We hebben de lijsten voor leesconsulenten, leerkrachten en leerlingen vraag voor vraag doorgelopen en gekeken of de vraag moest blijven en zo ja, of die vraag anders geformuleerd moest worden. Ook hebben we gekeken of sommige vragen visuele ondersteuning kunnen krijgen.

Op veler verzoek hebben we besloten dat vanaf volgend schooljaar de leerlingen uit groep 4 de lijst niet meer hoeven in te vullen. En we hebben besloten om de openstelling van de monitor naar achteren te verschuiven (vanaf december) en in te korten (tot februari). Dan hebben scholen langer de tijd om met de doelstellingen van het jaar ervoor aan de slag te gaan en hebben bibliotheken evenveel tijd om de analysegesprekken in te plannen. Verder onderzoeken we serieus of we een aparte vragenlijst kunnen ontwikkelen voor het speciaal basisonderwijs.

Alle opmerkingen die tijdens de Monitordag verzameld zijn, hebben we beantwoord. De antwoorden lees je in de bijlage Feedback op de Monitor – de antwoorden

Planning Monitormeting 2017-2018

Behalve dat bij het primair onderwijs groep 4 als doelgroep uit de monitor verdwijnt en er inhoudelijk wat vragen worden aangepast, verandert er ook iets in de planning. De invulperiode wordt verkort naar twee maanden en start een maand later. Dat betekent voor de uitvoering van po en vo concreet het volgende:

  • Oktober–november
    Monitorcoördinatoren en leesconsulenten verzamelen alvast de gegevens van alle scholen die meedoen; namen, e-mailadressen en groepen van leerkrachten/docenten.
  • Vanaf 24 november
    Monitorcoördinatoren starten autorisatieprocedure en nodigen leesconsulenten uit.
  • Vanaf 1 december
    Leesconsulenten voeren leerkrachten/docenten in en nodigen hen via de beheerpagina van de portal uit. Leerkrachten, leerlingen en leesconsulenten kunnen via de ontvangen link de vragenlijsten invullen.

Momenteel worden de benodigde tools geactualiseerd, zoals de planning, de handleiding, de powerpoint-presentatie en de folder Meedoen met de Monitor. Je vindt straks alles terug in de toolkit Monitor. We publiceren de tools ook in de bieb2bieb-groepen.

BiblioConsult

In de nieuwsbrief van adviesbureau BiblioConsult stond onlangs een bericht over Monitor 2.0. Dit wekte de indruk dat het om een nieuwe Monitor de Bibliotheek op school ging, terwijl het alleen hun eigen nieuwe vragenlijst betreft. We hebben hierover contact met hen gehad. BiblioConsult heeft een rectificatie geplaatst.

Voor meer informatie over de monitor mail je naar:
Inger Bos, projectleider de Bibliotheek op school, Stichting Lezen: ibos@lezen.nl
Nicolien de Pater, contactpersoon Monitor i.o.v. Kunst van Lezen: Monitor@debibliotheekopschool.nl