Hoeveel sterren heeft jouw Bibliotheek op school?

Gepubliceerd op: 20 juli 2018 15:09

Met de Bibliotheek op school wil je samen met het onderwijs lezers kweken door alle professionaliteit van de bibliotheek de school in te brengen. Hoe verder je hierin bent, hoe groter de kans op meer leesplezier en betere taalvaardigheid en mediawijsheid. Vanaf nu kun je eenvoudig meten of jouw totale samenwerking telt als een 1-, 2- of 3-sterren de Bibliotheek op school.

De nieuwe sterrenchecklist is bedoeld om te onderzoeken op welk niveau jouw samenwerking met het basisonderwijs zit volgens de richtlijnen voor een ‘optimale’ de Bibliotheek op school. Je vult de sterrenchecklist in per school of groep scholen, maar hij is ook te gebruiken als checklist voor jouw algemene educatieve dienstverlening richting het basisonderwijs.

Wat betekent jouw score?

De checklist toont per bouwsteen hoeveel procent van de ‘optimale’ situatie je hebt gerealiseerd. Je ziet dus gelijk waar je nog kunt groeien of investeren als je de samenwerking wilt verbeteren. Samen met de POI’s is vastgesteld dat Netwerk & Beleid, Expertise en Collectie de belangrijkste bouwstenen zijn voor een volwaardige samenwerking. Deze wegen daarom zwaarder in het totaal.

Als je alle bouwstenen hebt doorlopen levert dit een eindpercentage op van het maximaal te behalen aantal punten. Daaruit blijkt of jouw samenwerking telt als een 1-, 2- of 3-sterren de Bibliotheek op school.


Bij een score t/m 10% is er nog geen sprake van een Bibliotheek op school.
Vanaf de minimumvariant (11-35%) telt jouw samenwerking al wel mee als de Bibliotheek op school.

Je kunt elke 1-, 2- of 3-sterrenschool ook in de jaarlijkse BOP-enquête meetellen als een de Bibliotheek op school-samenwerking. En dat is bij de eindverantwoording van Kunst van Lezen zeker een meerwaarde!

Wil je doorgroeien?

Kunst van Lezen ziet graag overal een 3-sterren de Bibliotheek op school staan, maar er kunnen voor jouw bibliotheek legitieme redenen zijn om andere beleidskeuzes te maken dan de optimale invulling per bouwsteen. Bepaal dus zelf welke score maximaal haalbaar is binnen jouw situatie.

Wanneer je toch verder wilt groeien en daar vragen over hebt, neem dan contact op met je POI of info@debibliotheekopschool.nl.