Infographics: samenwerking met het onderwijs in beeld

Gepubliceerd op: 3 juni 2019 15:09

Het onderzoek naar de samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) levert een schat aan informatie op. De KB heeft in maart de landelijke rapportage met de uitkomsten van de twee onderzoeken gepubliceerd. Daar voegt de KB nu infographics aan toe: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Kunst van Lezen heeft de cijfers over het bereik van de Bibliotheek op school in het primair en voortgezet onderwijs op landkaarten in beeld gebracht.

Samenwerking met primair en voortgezet onderwijs

Over de resultaten van de BOP-onderzoeken naar primair en voortgezet onderwijs zijn drie soorten infographics gemaakt: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. In de landelijke infographics zijn de resultaten van alle basisbibliotheken die hebben deelgenomen aan de onderzoeken weergegeven. Hierin is te zien met hoeveel scholen en welke onderwijssoorten de bibliotheken samenwerken, de meest voorkomende type diensten binnen deze samenwerking, en met hoeveel scholen zij samenwerken volgens de aanpak de Bibliotheek op school. In de infographic op provinciaal niveau worden de resultaten per provincie vergeleken met de landelijke cijfers. De infographic op lokaal niveau laat de resultaten per bibliotheekorganisatie zien.

Op het Bibliotheekonderzoeksplatform staan de landelijke infographics. Begin juni hebben de contactpersonen van beide BOP-onderzoeken een mailbericht ontvangen met daarin de landelijke infographic en de infographics op provinciaal en lokaal niveau. Geen infographic ontvangen? Neem dan contact op via bop@kb.nl.  

Bereikscijfers de Bibliotheek op school

Op de landkaarten over de samenwerking met het primair onderwijs is per basisbibliotheek te zien welk percentage scholen werkt met de Bibliotheek op school. Er is een kaart met een indeling van 0%, van 1-25% en van meer dan 25%. Er is ook een kaart met een meer gedetailleerde indeling.

Op de landkaarten over de samenwerking met het voortgezet onderwijs is eveneens per basisbibliotheek te zien welk percentage scholen werkt met de Bibliotheek op school. Daarnaast zijn er kaarten over de educatieve dienstverlening aan scholen in het voortgezet onderwijs. Daarop is te zien welke basisbibliotheek wel of geen dienstverlening voor het voortgezet onderwijs heeft en of die dienstverlening wel of niet via de Bibliotheek op school verloopt.

Alle kaarten over de bereikcijfers vind je in de toolkit Netwerk & Beleid.