Inrichting en presentatie schoolbibliotheek

Gepubliceerd op: 6 oktober 2017 13:46

Een goede fysieke collectie binnen de muren van de school vormt één van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Maar een schoolbibliotheek is meer dan een kast vol boeken! Leerlingen raken niet gemotiveerd om te lezen alleen door wat er ín die boekenkasten staat.

De inrichting van de schoolbibliotheek en de presentatie van de collectie spelen een even belangrijke rol. Heleen Aalpol van De nieuwe Bibliotheek heeft voor ons twee nieuwe tools ontwikkeld om je bij die inrichting en presentatie te helpen.

Inspirerende tips & trucs

De eerste tool is de PowerPoint Inrichting & presentatie, die als basis dient voor een presentatie in de school over de inrichting en presentatie van de Bibliotheek op school. Het doel is om uit te dragen waarom een professionele inrichting en presentatie belangrijk is en om de verschillende mogelijkheden te demonstreren en bespreekbaar te maken. Waarna je samen een mooie schoolbibliotheek opzet en onderhoudt.

In deze presentatie vind je de onderdelen voor een volwaardige schoolbibliotheek. De richtlijnen zijn een hulpmiddel, voor school en bibliotheek, om de schoolbibliotheek in te richten. We geven inspirerende tips & trucs om de schoolbibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We gaan uit van de optimale situatie voor het beste resultaat, maar geven ook de minimale voorwaarden voor de Bibliotheek op school aan. We houden rekening met scholen die beschikken over een beperkt budget en weinig ruimte.

De tool is bedoeld voor leesconsulenten of onderwijsspecialisten om te tonen aan het team van de school en/of de vrijwilligers die de schoolbibliotheek beheren.

Geheugensteuntje

De tweede tool is de compacte flyer Inrichting & presentatie, die je na de presentatie kunt achterlaten op de school. In deze flyer komen alle onderwerpen en de belangrijkste tips uit de presentatie nog eens kort aan bod. Ook bevat de flyer een checklist. Informatie over de verspreiding van de flyer of de bestelprocedure volgt zo snel mogelijk.