Inzicht in leesgedrag en leessmaak van jongeren

Gepubliceerd op: 16 april 2019 08:48

Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn? Dit valt te lezen in het rapport De praktijk van de leeslijst van Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij heeft onderzocht welke titels en auteurs voor de lijst worden gelezen door jongeren uit de examenklassen havo/vwo. Daarnaast vroeg hij de scholieren hoe zij de boeken waarderen. Het onderzoek levert nuttige gegevens op over het leesgedrag en de leessmaak van jongeren.

Zo vallen thrillers en jeugdliteratuur relatief goed in de smaak bij jongeren, maar mogen deze boeken meestal niet worden gelezen voor de lijst. Vrouwelijke en niet-westerse auteurs scoren relatief goed onder leerlingen. Andersom wordt historische literatuur weliswaar veel gelezen, maar relatief weinig gewaardeerd.

Jeroen Dera vindt met zijn onderzoek in het literatuuronderwijs significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen. Hij stelt in zijn rapport De praktijk van de leeslijst het belang van leesplezier aan de orde en eindigt met aanbevelingen voor docenten en de lerarenopleiding.