Kinderpostzegels introduceert Lokaal Besteden

Gepubliceerd op: 14 juni 2018 15:19

In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Dit jaar is er een nieuw onderdeel: Lokaal Besteden. Om kinderen meer te betrekken bij het doel van de Kinderpostzegelactie, kunnen scholen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een goed doel in de omgeving van de school. Een school mag ook het lezen stimuleren voor kinderen op de eigen school via Stichting Lezen. Een mooie kans voor scholen om budget te realiseren voor leesbevordering. Help jij mee?

Lokaal besteden

Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen. Kinderpostzegels heeft afgelopen jaren op 150 basisscholen in krimp- en anticipeergebieden, die gingen meedoen aan de Bibliotheek op school, de aanschaf van boekenkasten en boeken mogelijk gemaakt. Tevens kregen 100 kinderen per school een Boekenbon van 10 euro cadeau van Kinderpostzegels om een eigen boek te kopen. Daarnaast konden 200 basisscholen meedoen met Vakantielezen, een project om de zomerleesdip tegen te gaan.
Alle scholen mogen vanaf dit jaar ook een deel van het opgehaalde bedrag inzetten om lezen op hun eigen school te stimuleren door bijvoorbeeld hun collectie uit te breiden, een boekenkast aan te schaffen (alleen in krimpgebieden) of vakantiepakketten aan te schaffen.

Rol leesconsulent

Wat kun je als leesconsulent doen om deze actie tot een leesbevorderingssucces te maken? De eerste stap is om de scholen uit jouw werkgebied te attenderen op de Kinderpostzegelactie en dan met name op het nieuwe onderdeel Lokaal Besteden. Laat scholen weten dat zij een deel van het door hun leerlingen opgehaalde bedrag (tussen € 250 en € 1.000 euro) mogen inzetten voor leesbevordering op hun eigen school.

Scholen kunnen tot de start van de Kinderpostzegelactie (26 september 2018) hun voorkeur aangeven op het scholenportaal van Kinderpostzegels. Als scholen meer informatie willen over de actie nemen zij contact op met de helpdesk van Kinderpostzegels (tel. 0900-8212349 of info@kinderpostzegels.nl). Heb jij als leesconsulent vragen over de kansen van jouw de rol in deze regeling, neem dan contact op met Inger Bos op ibos@lezen.nl.

De tweede stap vindt plaats in november/december van dit jaar, wanneer bekend is hoeveel geld een school kan besteden. We laten je ruim voor die tijd weten hoe deze stap in zijn werk zal gaan.

Inzet Kinderpostzegels

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Ze zetten zich onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken zij zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind. Kinderpostzegels wil graag met scholen (kinderen en leerkrachten) gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen.