Landelijke analyse informatievaardigheden in de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 7 november 2017 10:45

Sinds 2012 wordt de Monitor de Bibliotheek op school in het basisonderwijs uitgevoerd. In 2014 is daar de Monitor voor het voortgezet onderwijs bijgekomen. Dit jaar maakte Desan, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek, voor het eerst een landelijke analyse van de verzamelde data in het kader van informatievaardigheden. Het betreft scholen die binnen de Bibliotheek op school aan informatievaardigheden in het onderwijs werken.


De nieuw landelijke analyse richt zich op ontwikkelingen, verschillen tussen groepen leerlingen en verbanden tussen activiteiten, plezier en gedrag van leerlingen.

De Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs en voortgezet onderwijs bevat een unieke schat aan informatie over informatievaardigheden.

 

Informatievaardigheden in het basisonderwijs

De landelijke analyse laat onder meer het volgende zien met betrekking tot het basisonderwijs:

 • 84% van de leerkrachten hebben de vragen omtrent informatievaardigheden ingevuld.
 • In het basisonderwijs zien we een stijging van het aantal schoolbibliotheken waar het aandeel informatieve boeken voor groep 5-8 voldoet aan de norm van minsten 30% van de collectie.
 • Leerkrachten van groep 5-8 zijn tussen 2014 en 2016 veel vaker expliciet aandacht gaan geven aan informatievaardigheden, laten daarbij meer vaardigheden aan bod komen en hanteren bovendien een bredere en meer geïntegreerde didactische aanpak.
 • Ruim een tiende van de deelnemende scholen beschikt over een mediaplan.
 • Op bijna een vijfde van de scholen is iemand specifiek verantwoordelijk voor het onderwerp informatievaardigheden.
 • Bijna een vijfde van de scholen hanteert, volgens de leesconsulent van de bibliotheek, een leerlijn informatievaardigheden, met expliciete doelen voor verschillende jaargroepen.
 • Leerlingen van leerkrachten die vaker aandacht geven aan informatievaardigheden, lukt het iets vaker zonder hulp de informatie te vinden die zij zoeken.
 • Leerlingen controleren iets vaker wie iets op internet heeft gezet en of de informatie niet te oud is.

In de toolkit Monitor staat het volledige rapport Landelijke analyse informatievaardigheden.

 

Informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs

De landelijke analyse geeft op hoofdlijnen het volgende beeld ten aanzien van het voortgezet onderwijs:

 • 86% van de docenten hebben de vragen omtrent informatievaardigheden ingevuld.
 • Het aantal vmbo-scholen in de monitor die werken met een mediaplan en een leerlijn informatievaardigheden is vrij beperkt. De samenhang met de activiteiten van de docenten is daarom niet goed te bepalen.
 • Wel lijken op scholen met specifieke verantwoordelijke medewerkers informatievaardigheden (andere) docenten iets minder vaak aandacht aan het onderwerp te besteden, maar vaker in het kader van een project.
 • De activiteiten informatievaardigheden van mediathecarissen met leerlingen en docenten zijn toegenomen.
 • Opvallende ontwikkelingen in de manier waarop leerlingen informatie zoeken, controleren en verwerken zijn er ten opzichte van 2015 niet.

Ga naar de toolkit Monitor voor het volledige rapport Landelijke analyse informatievaardigheden.