Landelijke analyse van de monitor de Bibliotheek op school 2016

Gepubliceerd op: 8 december 2017 15:27

De monitor de Bibliotheek op school wordt jaarlijks door veel scholen ingevuld. Elke school en bibliotheek ontvangen een eigen rapportage. Daarnaast maakt Desan jaarlijks een landelijke analyse van de resultaten over zowel de meting voor primair- als voor voortgezet onderwijs. Hierbij worden de antwoorden van leerlingen, leerkrachten/docenten en leesconsulenten in onderlinge samenhang bekeken. Hieronder lees je een korte samenvatting van de resultaten van 2016.

Monitor basisonderwijs

In 2016 deden 142.000 leerlingen, 14.000 leerkrachten en 1605 scholen mee aan de monitor basisonderwijs. De monitor heeft in vijf achtereenvolgende metingen een grote groei doorgemaakt. Een greep uit de analyse van de data van de vijf metingen waarin de antwoorden van leerlingen van groep 4 en hoger, hun leerkrachten en de leesconsulenten in onderlinge samenhang zijn bekeken.

 • Op actievere de Bibliotheek op school-scholen doen leerkrachten meer aan leesbevorderende activiteiten en hebben leerlingen meer bronnen voor boeken en leestips.
 • Leerkrachten ontplooien meer leesbevorderende activiteiten op scholen met een goed ontwikkeld lees- en mediaplan, een goede schoolbibliotheek en een grote variĆ«teit aan ingeroosterde leesbevorderende activiteiten en campagnes.
 • Er is een licht positief verband tussen activiteiten van de leerkrachten en de Cito-scores begrijpend lezen.
 • Meisjes en jongere kinderen zijn positiever over alles rond boeken.
 • Meisjes vinden lezen veel leuker dan jongens en lezen ook meer.
   

Voortgezet onderwijs

In de meting 2016 voor het voortgezet onderwijs (vmbo) deden 64 scholen, 674 docenten en 10.968 leerlingen mee. De monitor VO werd voor de tweede keer ingevuld en kent een sterke groei. Het aantal deelnemende leerlingen en docenten is bijna verdubbeld ten opzichte van 2015. Uit de analyse van de data meting 2016 blijkt o.a. het volgende:

 • Docenten en leerlingen zijn positiever over mediatheek/schoolbibliotheek.
 • Vmbo-leerlingen uit leerjaar 1 lezen vaker en vinden het leuker om te lezen dan leerlingen uit hogere leerjaren en gaan ook minder naar de openbare bibliotheek.
 • De openbare bibliotheek is in alle leerjaren van het vmbo een van de belangrijkste bronnen van leesboeken.
 • Het leesplezier is bij leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg hoger dan in de beroepsgerichte leerwegen.
 • Op scholen waar mediathecarissen activiteiten leesbevordering met docenten uitvoeren, introduceren docenten vaker een vakgerelateerde (jeugd)roman in de klas, verwijzen docenten leerlingen vaker naar de schoolbibliotheek en de openbare bibliotheek en gaan leerlingen ook vaker naar de schoolbibliotheek.
 • Op scholen waar medewerkers van de openbare bibliotheek activiteiten leesbevordering uitvoeren met leerlingen, gaan leerlingen vaker naar de openbare bibliotheek.

De volledige rapportages vind je in de toolkit Monitor onder Beleid. Eventuele vragen mail je naar monitor@debibliotheekopschool.nl.