Leesbevordering op afstand

Gepubliceerd op: 9 november 2020 20:02

Hoewel de situatie per school en per bibliotheek behoorlijk kan verschillen, hebben we op dit moment allemaal te maken met beperkingen door de coronamaatregelen. Daardoor ontstaat bij de één vooral behoefte aan positiebepaling ten opzichte van het onderwijs, terwijl de ander vooral op zoek is naar praktische oplossingen. Aan beide behoeften kan inmiddels worden voldaan.

Positiebepaling

Voor de formele insteek heeft het kernteam handreikingen opgesteld bij de protocollen van VOB en PO-Raad. Deze krijgen telkens wanneer noodzakelijk geacht een update. Elke bibliotheek kan met behulp van de handreiking en op basis van de lokale situatie haar eigen keuzes maken. Meer informeel bezien is het advies om in contact te blijven met de scholen, wanneer je ze niet kunt bezoeken. De ervaring leert dat gewoon bellen hierbij het meest effectief is. Vraag hoe het gaat op school, in het algemeen en ten aanzien van de schoolbibliotheek. Probeer mee te denken en stel ook de vraag wat jij zou kunnen betekenen. 

Lees hier meer over de Handreiking voor de Bibliotheek op school po bij protocollen PO-Raad en VOB en de FAQ bij de handreiking.

Lees hier meer over de Handreiking voor de Bibliotheek op school vo bij protocollen VO-Raad en VOB.

Lees hier meer over de Handreiking voor de Bibliotheek op school mbo bij protocollen MBO-Raad en VOB.

Online activiteiten

De enorme hoeveelheid ideeën en initiatieven die los kwam bij de eerste golf is intussen wat gekanaliseerd. Daardoor kun je makkelijker zoeken naar geschikte activiteiten. We hebben ons overzicht met online bronnen voor taal- en leesplezier (te vinden in de toolkit Lezen) geactualiseerd. En ook op Biebtobieb is veel te vinden. In de groep Crisisbieb zijn verschillende mappen gemaakt om de berichten te kunnen ordenen. Daaronder de mappen Activiteiten 0-18 en Onderwijs-dBos. Verder vind je in Biebtobieb sinds kort de groep Leesbevordering & Lockdown. Deze is specifiek gericht op het verzamelen van activiteiten.

Online samenwerken

We blijven meer online samenwerken en onze expertise vergroten, zo is de verwachting. Dat geldt ook voor het onderwijs en de bibliotheek. Het is daarom de moeite waard je te verdiepen in de finesses van online communicatie en online didactiek. Cubiss biedt bijvoorbeeld het trainingstraject Multimediale didactiek aan.

Leesconsulenten bezoeken vaak meer locaties op een dag. Dat kan in deze tijden ongemakkelijk of zelfs onveilig voelen. De bibliotheek zou er daarom voor kunnen kiezen om in overleg met de scholen de uren per locatie te bundelen in bijvoorbeeld één week per maand. Op die manier bezoekt de leesconsulent niet meerdere locaties per dag, maar één locatie per week.