Leesbevorderingsmateriaal van Academische Werkplaats

Gepubliceerd op: 4 september 2018 11:40

Ben je nog op zoek naar werkvormen voor boekpromotie? Mariëlle Dortant, opleidingsdocent taal/lezen van Iselinge Hogeschool, heeft ons tijdens de POI-dag laten kennismaken met twee werkvormen. Haar studenten hebben in hun academische werkplaats meer lesmateriaal ontwikkeld en dat mag vrijelijk gedeeld en gebruikt worden

Werkvormen boekpromotie

Het lesmateriaal van de studenten is te vinden op awonderwijs.nl. Hier staan materialen en informatie over leesbevorderende activiteiten, voorlezen, literaire leesgesprekken, ouderavonden en workshops voor leerkrachten. Een verwijzing naar deze website is opgenomen in onze Toolkit Lezen onder Handleidingen en instructies.

  • De Boekenberg is een van de leesbevorderende activiteiten. Deze werkvorm biedt leerkrachten of leesconsulenten handvatten om leerlingen te helpen bij het kiezen van een boek.
  • Onder voorlezen is bijvoorbeeld een afstudeerwerkstuk te vinden over het motiveren van voorlezen bij ouders, leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw.
  • Bij de literaire leesgesprekken staan volledig uitgewerkte plannen van aanpak voor bijvoorbeeld een leesgesprek in groep 1 & 2 over Kom uit die kraan!! van Tjibbe Veldkamp en Alice Hoogstad.

Leernetwerk Lezen

De Academische Werkplaats Onderwijsinnovatie heeft een aantal leernetwerken. Een daarvan is het leernetwerk Ssst… wij lezen! In dit netwerk staat leesbevordering centraal: het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen (ouders, leerkrachten, studenten).

Het leernetwerk wil niet alleen inzetten op het maken van leeskilometers, maar vooral werken aan een duurzame positieve leesattitude. In de Academische Werkplaats Onderwijsinnovatie werkt Iselinge Hogeschool samen met het Welten Instituut van de Open Universiteit en de opleidingsscholen van het Partnerschap Oost Gelderland Opleiden in School.