Leuke en inspirerende Monitordag 2018

Gepubliceerd op: 3 april 2018 09:23

Op dinsdag 6 maart 2018 vond de landelijke Monitordag BoekStart & de Bibliotheek op school plaats. Een uitstekend moment, want de monitorresultaten basisonderwijs van de meting 2017 zijn net bekend en de meting voor de Monitor BoekStart in de kinderopvang start binnenkort. Kinderopvang en basisscholen groeien steeds dichter naar elkaar toe.

Dagambassadeur gezocht

Er is veel belangstelling: ruim 120 (voor)leesconsulenten, onderwijsspecialisten, monitorcoördinatoren van bibliotheken en POI’s komen naar het Utrechts Centrum voor de Kunsten, in hartje Utrecht vlak naast de Dom. Astrid van Dam en Gonny Apol van de landelijke kernteams openen de dag met een kennismakingsspel waarbij de laatst overgeblevene dagambassadeur wordt. Renny Bakker van de Bibliotheek Drachten is de winnaar. Aan haar het verzoek om aan het einde van de dag haar ervaringen plenair te delen.

Schep eens lekker op!

De deelnemers gaan tijdens de ochtend uiteen in twee verschillende sessies: een over BoekStart en een over de Bibliotheek op school. De deelsessie BoekStart trapt af met een praktijkvoorbeeld. Daarna inventariseren de deelnemers die voor het eerst met de Monitor werken wat er intern op orde moet zijn om de Monitor te kunnen inzetten. De deelnemers die al ervaring met de Monitor hebben krijgt de oproep: ‘schep eens lekker op’. Zij delen onderling hun succeservaringen.

Tijdens de deelsessie de Bibliotheek op school wordt teruggeblikt op de recente meting en de verbeteringen in deze meting. De zaal krijgt de vraag: Hoe zijn de ervaringen met deze verbeteringen? Mooie reactie - een leerling uit Den Bosch over het invullen van de Monitor 2017/2018: ‘Juf! Het was een stuk makkelijker dan vorig jaar!’

Daarna is er ruimte voor verdieping en gaat het gesprek over hoe je de Monitorresultaten optimaal gebruikt richting stakeholders en je eigen Bibliotheek.

Andere manier van denken belangrijk

Na de lunch start het plenaire middagprogramma, dat in het teken staat van de doorgaande lijn 0-12 jaar. Kees Broekhof gaat in gesprek met Anika Verschuur en Thelma Evers van de Bibliotheek Den Bosch over hun ervaringen met de Monitor in een Integraal Kind Centrum (IKC).

Kees Broekhof vervolgt het middagprogramma met een keynote over integraal werken met de Monitor in een IKC. Hij merkt op dat in (voor)leesplannen vaak een scheidslijn zit tussen het voorlezen en het zelf lezen. Een andere manier in denken is belangrijk. De fasen van geletterdheid kunnen hierbij een hulpmiddel zijn: de ontluikende, beginnende, gevorderde en functionele geletterdheid. De leescirkel van Aidan Chambers is een krachtig model om te gebruiken als overkoepelend denkkader bij leesbevordering. Zijn boodschap: gebruik de analyse van de Monitor om samen met het team meetbare doelen te bepalen bij de leescirkel-onderdelen.  

Visie en verslag

Dagambassadeur Renny Bakker geeft tot slot haar visie op de dag: ‘Een hele leuke en inspirerende dag, fijn om zoveel mensen uit het werkveld te zien. Ik merk wekelijks in het contact met ouders hoe belangrijk het is om in te zetten op leesbevordering, om jong te beginnen. Zet ‘m op allemaal!’

Een uitgebreid verslag van de Monitordag, zoals de resultaten en trends bij de Monitor de Bibliotheek op school, de presentaties en de uitkomsten van de deelsessies, zijn te vinden op Biebtobieb.