Mediaplan Digitale Geletterdheid VO

Gepubliceerd op: 29 maart 2018 14:59

In de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs komt steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid. Maar hoe zorg je ervoor dat er in het curriculum structurele aandacht voor is? Een structurele aanpak betekent het uitstippelen van een goede route waarbij alle losse schakels met elkaar verbonden worden. Een mediaplan is daarbij een goed handvat omdat het doelen koppelt aan activiteiten en werkvormen.

Scholen positief

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de KB, POI's en bibliotheken heeft op basis van een voorbeeld van Cubiss een landelijk format voor een mediaplan opgesteld, in de vorm van een invulbare PDF. Net als bij het leesplan wordt het mediaplan binnen de Bibliotheek op school door de school en bibliotheek samen jaarlijks ingevuld. Scholen die het plan hebben uitgetest, waren positief.

Visie en doelen benoemen

Digitale geletterdheid bestaat uit veel competenties. Het onderwijs kan daarom op verschillende manieren worden ingericht. Het maken van keuzes is hierbij belangrijk. Wat ga je als school doen, en waarom ga je dat doen?

Daarom worden in het eerste deel van het mediaplan de visie van de school en de doelen benoemd. Als hulpmiddel hierbij staan in het document een aantal vragen. Zo wordt er ingevuld wat de huidige stand van zaken is van een groot aantal wezenlijke vaardigheden van leerlingen en docenten. Een snelle checklist helpt om doelen op korte en lange termijn te benoemen.

Jaarplan en activiteitenplan

In het tweede deel van het mediaplan vul je het jaarplan in en een activiteitenplan. Het bevat per schooljaar een overzicht van alle activiteiten en werkvormen die in de verschillende leerjaren worden ingezet – en door wie.

Het format Mediaplan is te vinden in de toolkit Lees- en Mediaplan.